Saeimas sēdē lems par plānošanas reģionu nepieciešamību

Ceturtdien, 3. martā no pulksten 9.00, norisināsies kārtējā Saeimas plenārsēde. Šīs sēdes darba kārtībā ir iekļauts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sagatavotai lēmuma projekts "Par plānošanas reģionu nepieciešamību". Jautājums par plānošanas reģionu nepieciešamību aizvien biežāk tiek aktualizēts no dažādiem aspektiem, tomēr, uzsverot vienmērīgu Latvijas valsts attīstību, nozīmīgi atbalstīt ne tikai lielās pilsētas, bet arī lauku teritorijas un mazās pašvaldības.

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Poikāne informē, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lēmuma projektā tiek izvirzīti trīs galvenie ieteikumi:

1.atzīt par acīmredzami nelietderīgām darbības, kas vērstas uz plānošanas reģionu likvidēšanu, reorganizēšanu vai citādu būtisku to statusa mainīšanu vai funkciju mazināšanu, līdz šāds uzdevums Ministru kabinetam netiek paredzēts likumā;

2.atzīt par lietderīgu un nepieciešamu arī turpmāku plānošanas reģionu iesaistīšanos teritorijas attīstības plānošanā, sabiedriskā transporta pārvadājumu organizēšanā likumā noteiktajā kārtībā un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu īstenošanā;

3.atzīt par svarīgu mērķi turpināt reģionālo reformu un uz plānošanas reģionu bāzes decentralizēt valsts pārvaldi.

"Būtiski akcentēt sabiedrībā bieži izskanējušo jautājumu par plānošanas reģiona nepieciešamību. Nozīmīgi katram izprast plānošanas reģiona lomu Latvijas valsts vienmērīgā attīstībā. Likvidējot vai nepārdomāti reorganizējot plānošanas reģionus, aizvien problemātiskāk būs nodrošināt līdzsvarotu visas teritorijas attīstību, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus lauku teritorijām un mazajām pašvaldībām. Svarīga arī reģionālā pārstāvniecība ministriju organizētajās komitejās un darba grupās, kā arī sabiedriskā transporta plānošana un kultūras politikas koordinēšana," norāda M. Poikāne.

Viņa atzīmē, ka Eiropai ir vajadzīgas gan pilsētas, gan reģioni, kuri ir spēcīgi un labi piemēroti katras valsts situācijai. Eiropas Savienības valstīs aizvien aktuālāks kļūst jautājums par otrā līmeņa pašvaldību nepieciešamību. Lielākajā daļā no tām reģionu dominējošās funkcijas jau ir saistītas ar teritorijas un attīstības plānošanu, sabiedriskā transporta un reģionālajiem ceļiem, veselības un sociālo aprūpi, vides aizsardzību, kā arī kultūru un citiem jautājumiem.

Latvijas ziņas