Sagatavoti grozījumi likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu"

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) sagatavojusi grozījumus likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu", aģentūru LETA informēja ministrijā.

Valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam netiek palielināta, tā paliek iepriekšējā apmērā - 7,15 miljoni latu.

Papildus no valsts budžeta piešķirs dotāciju 3,31 miljona latu apmērā bērnunamu un pansionātu iemītnieku uzturēšanai, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gadam.

Paredzēts noteikt arī kompensācijas dotāciju novadiem, kuriem ir finansējuma samazinājums, salīdzinot ar esošo finansējumu. Samazinājums, pēc orientējoša aprēķina, ir 11,35 miljoni latu. Tātad kopējai valsts budžeta dotācijai būtu jābūt 21,81 miljonam latu.

Pašvaldības izlīdzināšanas aprēķinam nav sadalītas grupās kā pašreiz spēkā esošajā likumā. No likuma izslēgtas normas par rajona pašvaldību finansēšanu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē šonedēļ Madonas pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters atbalstīja RAPLM piedāvātos grozījumus un ierosināja tajos ietvert šādus Latvijas Pilsētu savienības priekšlikumus: turpināt finanšu nepieciešamības aprēķināšanu un izlīdzināšanu veikt apvienojušos pašvaldību teritorijās; rajonu padomju finansējumu novirzīt novadiem, izņemot to līdzekļu daļu, kuru rajona pašvaldības saņēma atbilstoši bērnu skaitam bērnunamos un iemītnieku skaitam pansionātos līdz 1998.gadam. Ceļapīters arī rosina līdz apriņķu izveidošanai bērnunamu un pansionātu iemītniekus finansēt no valsts budžeta, piešķirot līdzekļus kā mērķdotāciju pašvaldībām.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis valdes sēdē uzsvēra: ja valdība neatbalsta panākto vienošanos par jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, tad var nerīkot 6.jūnijā vēlēšanas jauno novadu teritorijās, jo jaunie novadi vienalga nespēs pastāvēt bez finansējuma novadu struktūru uzturēšanai. "Valdība pieņēma novadu reformu, un valdībai ir jānodrošina novadu finansējums," uzskata Jaunsleinis.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis prognozēja, ka "jūnijā valdība nāks klajā ar dramatisku likumprojektu komplektu". Viņš ieteica pašvaldībām palikt pie savas prasības, ka pašvaldību finanšu nepieciešamība ir 17,2% no valsts kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, un pieprasīt tās izpildi 2010.gadā, bet, ja šī prasība netiks izpildīta, tad izsludināt ārkārtas stāvokli pašvaldībās.

Latvijas ziņas