Saskaitīti vairāk nekā 360 tūkstoši iedzīvotāju

Līdz 29. martam tautas skaitītāji visā Latvijā jau saskaitījuši vairāk nekā 360 tūkstošus iedzīvotāju, kas ir labs rezultāts. Tāpat SIA GFK Custom Research Baltic (GFK Baltic) ir uzsākusi iegūto datu kvalitātes pārbaudi.

GFK Baltic iegūto datu kvalitātes pārbaudi ir uzsākusi kopš šā gada 24.marta, un atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) norādījumiem zvana vai e-pastā aptaujā iedzīvotājus, kuri iekļauti datu kvalitātes pārbaudes izlasē.

Katras telefonsarunas sākumā GFK Baltic informēs iedzīvotāju, ka konkrētā mājsaimniecība ir iekļuvusi datu kvalitātes pārbaudes izlasē. GFK Baltic noskaidros, vai pie šā mājokļa iedzīvotājiem bijis tautas skaitītājs, vai arī mājsaimniecības locekļi paši ir devušies aizpildīt tautas skaitīšanas anketu CSP Informācijas centrā Rīgā vai kādā no reģionālajiem koordinēšanas un vadīšanas centriem, kā arī GFK Baltic uzdos vairākus kvalitātes pārbaudes jautājumus.

Ja iedzīvotāji vēlas pārliecināties, vai zvanītājs ir kvalitātes kontrolieris, tad var zvanīt uz tautas skaitīšanas bezmaksas informatīvo tālruni 80000777.

„Vēlos pateikties ikvienam iedzīvotājam, kurš ir atbildējis uz tautas skaitītāju jautājumiem, tāpat arī mudināt būt atsaucīgiem un pretimnākošiem tos, pie kuriem tautas skaitītāji vēl tikai ieradīsies. Tautas skaitīšanai ir valstiska mēroga mērķis - precīzi dati par iedzīvotājiem un mājokļiem Latvijā ir svarīga informācija, risinot valstī aktuālus jautājumus un plānojot turpmāko attīstību," uzsver Aija Žīgure, CSP priekšniece.

CSP informē, ka no šā gada 1. aprīļa tautas skaitīšanas reģionālie koordinēšanas un vadības centri svētdienās nestrādās.

Vienlaikus ar tautas skaitīšanu turpinās arī regulārie statistikas apsekojumi

CSP Interviju organizācijas daļas intervētāji turpina savu darbu, veicot dažādus statistiskos apsekojumus, piemēram, Apsekojums par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, Mājsaimniecību budžeta apsekojums, Darbaspēka apsekojums u.c.

CSP intervētāji arī var ierasties pie iedzīvotājiem vai zvanīt telefoniski, jo daļu iedzīvotāju, kas iekļuvuši apsekojumu izlasē atkārtoti, aptaujā izmantojot telefonintervijas. Ierodoties klātienē, intervētājam jāuzrāda CSP darba apliecība, kas atšķiras no tautas skaitītāju darba apliecības. Tāpat šiem darbiniekiem līdzi ir datorsoma, taču uz tās nav uzdrukāts tautas skaitīšanas logo. Tādēļ vēlreiz aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un pārbaudīt visus dokumentus.

 

Gadījumi, kad pie iedzīvotājiem var ierasties tautas skaitītāji

Neraugoties uz to, ka anketas ir aizpildītas internetā, var būt vairākas situācijas, kad tautas skaitītājs tomēr var ierasties pie iedzīvotājiem mājās. Piemēram, elektroniski anketas nav aizpildītas par visiem konkrētajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem, attiecīgajā mājoklī dzīvo vēl kāda mājsaimniecība vai anketas aizpildītas nepilnīgi vai ar acīmredzamām kļūdām.

Latvijas ziņas