Šodien Valmierā atklāja tiesu namu

Šodien atklāja Administratīvās rajona tiesas reģionālo tiesu namu Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a.

 

Gada sākumā darbu jau sāka šīs iestādes Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, līdz ar to reģionu iedzīvotājiem vairs nav jādodas uz Rīgu, lai Administratīvajā rajona tiesā iesniegtu prasību par valsts vai pašvaldību iestāžu lēmumiem.

 

Tiesu namu darbības teritorijas ir identiskas attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijām. Pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā fiziskas personas var iesniegt pēc to deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, bet juridiskās personas - pēc juridiskās adreses.

Latvijas ziņas