Šogad pieejamais finansējums autoceļiem teju dubultosies

Plānots, ka autoceļiem pieejamais finansējums šogad būs gandrīz divreiz lielāks nekā pērn, sasniedzot 270 miljonus latu. Turklāt šajā un nākamajā gadā plānots nodot ekspluatācijā vairāk nekā 600 km noasfaltētu ceļu.

Pagājušajā gadā valsts un pašvaldību autoceļiem bija pieejami ap 150 milj. latu: no Eiropas Savienības struktūrfondiem - 56.6 milj. lati, bet no valsts budžeta - 93.6.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Eida norāda, ka autoceļiem paredzēto resursu palielināšana iespējama, galvenokārt pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei.

2011. gadā valsts budžeta apakšprogrammai „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" paredzētais finansējums ir 60.3 milj. Ls. Savukārt valsts autoceļu sakārtošanai, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos projektus, šogad paredzēti 32.4 milj.Ls, bet Kohēzijas fonda (KF) projektiem - 108.5 milj. Ls. Līdz ar to kopumā valsts autoceļiem šogad pieejamais finansējums plānots 201.2 milj. Ls, kas ir par 89.6. milj. Ls vairāk nekā 2010. gadā.

„Vairāk naudas tiks arī pašvaldībām, lai uzlabotu ielu stāvokli un satiksmes drošību uz ceļiem. No valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai 2011. gadā paredzēta 20.36 milj. Ls liela mērķdotācija, kas ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī. Savukārt no ERAF, pašvaldību un valsts budžeta līdzekļiem aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētās" šogad plānoti apmēram 30 milj. Ls. Vēl 6 milj. Ls atvēlēti satiksmes drošības uzlabošanai pašvaldībām ārpus Rīgas, savukārt 3 milj. Ls paredzēti satiksmes drošības uzlabošanai galvaspilsētā," informē I. Eida.

Viņa atzīmē, ka no KF līdzekļiem aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu" ietvaros" tiks īstenoti divi projekti ielu infrastruktūras uzlabošanai - pievadceļu izbūve Ventspils brīvostā, kā arī ielu rekonstrukcija un Dienvidu pieslēguma izbūve Liepājas ostai. Šim mērķim paredzētais kopējais finansējums plānots ap 11.1 milj. Ls. KF līdzekļus izmantos arī Daugavpils pašvaldība - 2011. gadā tā īstenos projektu „Daugavpils autotransporta mezgls" 5.5 milj. Ls apmērā.

Valsts īsteno divus lielus KF līdzfinansētus projektus - autoceļa E22 posmu Tīnūži - Koknese un Ludza - Terehova rekonstrukciju. Ludza - Terehova kopējās izmaksas ir 47.7 milj. Ls (2011.gadā - 10.77 milj.Ls), bet Tīnūži - Koknese tās paredzamas 96.7 milj. Ls (2011.gadā plānoti 22.21 milj.Ls). Abus posmus iecerēts pabeigt nākamgad.

I. Eida norāda, ka kopumā 2011. gadā plānots uzsākt 12 ERAF līdzfinansētus autoceļu projektus un pabeigt 12 iepriekšējos gados iesāktos objektus. 2011. gada pirmajā ceturksnī paredzēts uzsākt iepirkuma procedūru vēl 8 projektiem.

Latvijas ziņas