Studentiem: Ja gribi darīt un ietekmēt

Latvijas Studentu apvienība 8. un 9. novembrī rīko Senatoru semināru esošajiem un topošajiem senatoriem. Tiem, kuri studē un kam rūp izglītības lēmumu pieņemšana fakultātē, augstskolā, valstī un ārpus tās robežām.

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sabiedrisko attiecību virziena vadītāja Anete Enikova stāsta, ka seminārs būs atkalredzēšanās pieredzējušākajiem un iepazīšanās diena jaunpienācējiem, tiem, kuri ir ieinteresēti uzzināt, piedalīties, darīt un ietekmēt.

 

Semināra nozīmīgākā daļa būs zināšanu gūšana un papildināšana par augstskolas senāta darbību, senatoru tiesībām un pienākumiem, jautājumu saskaņošanu un ierosināšanu senātā un studentu - senatoru sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm. Šogad būs iespēja uzzināt par studentu viedokļa lobēšanu augstskolu senātos, atšķirībām starp valsts un privāto augstskolu senātiem un senatora statusu sabiedrībā „valsts amatpersona".

 

"Studenti varēs gūt skatījumu uz Senātu gan no valsts augstskolas rektora, gan privātās augstskolas rektora skatu punkta, iegūt zināšanas par lobēšanu, kā arī pielietot lekcijā iegūtās zināšanas praksē, uzzināt par to, kā uzvesties Senātā. Protams, neizpaliks arī Senāta sēdes izspēle, kurā šoreiz studenti cīnīsies par ļoti aktuālu jautājumu Studentu pašpārvaldēm - 1/200," sola A. Enikova.

 

Senatoru seminārs jau kopš 2002. gada kļuvis par neatņemamu LSA sastāvdaļu. LSA Akadēmiskā virziena vadītāja Inga Saknīte, kura šogad uzņēmusies nozīmīgu šī projekta vadītājas lomu, uzsver, ka seminārs galvenokārt nepieciešams, lai jaunie un nedaudz pieredzējušie senatori saprastu, kas tad īsti ir Senāts un kā studentam pilnvērtīgi darboties, lai no tā labumu gūtu gan augstskolu studenti, gan pati augstskola.

 

Šim semināram var pieteikties, aizpildot anketu LSA mājas lapā - www.lsa.l/ss. Šogad semināra norises vieta būs Latvijas Universitāte.

Latvijas ziņas