Tieslietu ministrija turpina virzīt oficiālo elektronisko publikāciju Saeimā, ignorējot sabiedrības intereses

Vakar, 5.aprīlī, Ministru kabineta sēdē, izskatot Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Oficiālo publikāciju likums", Tieslietu ministrija konsekventi turpināja ignorēt Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumus pret neefektīvu līdzekļu izmantojumu un necaurspīdīgumu lēmumu pieņemšanā oficiālās publikācijas nodrošināšanā.

LDDK Korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte Agnese Alksne norāda, ka valdība nepauda arī iebildumus, ka Tieslietu ministrija ignorējusi iepriekšējos Ministru Kabineta lēmumus - valsts SIA, Latvijas Vēstnesim nav jānodarbojas ar neefektīvu komercdarbību par iedzīvotāju un uzņēmēju samaksātajām nodevām. Netika noorganizēta sanāksme par līdzekļu izlietojumu oficiālās publikācijas funkcijas nodrošināšanai un sludinājumiem, kurus apmaksā nodokļu maksātāji. LDDK vēlreiz uzsver, ka izziņā ir atspoguļota nepatiesa informācija, jo LDDK savus iebildumus par nesaimniecisku darbību uztur spēkā arī pirms likumprojekta iesniegšanas izskatīšanai Saeimā.

LDDK uzskata, ka Tieslietu ministrija joprojām nav atspoguļojusi faktiskās oficiālo sludinājumu publicēšanas izmaksas un turpina nelikumīgo, ES aizliegto šķērssubsīdiju praksi, no uzņēmumu un iedzīvotāju samaksātajām nodevām par publikācijām finansējot citu saimniecisko darbību.

„Ministru kabinets ir zaudējis kārtējo iespēju apliecināt, ka ministrus rūp godprātīga valsts budžeta - nodokļu maksātāju līdzekļu apsaimniekošana. Strukturālās reformas vārdos, ne pēc būtības. LDDK saredz iespēju, ka oficiālo publikāciju Tieslietu ministrija var nodrošināt par 500 000 LVL, šobrīd 2011.gadā valsts turpina plānot, ka no iedzīvotājiem un uzņēmējiem SIA Latvijas Vēstnesis iekasēs 1.4.mil. LVL un uzturēs 80 darbiniekus. Šos papildus resursus varēja izmantot daudz efektīvāk - samazināt nodevas vai rīkoties ar tiem pēc vajadzības t.sk. sociālajiem mērķiem, jo līdzekļiem ir jānonāk valsts kasē. Ir patiesi neētiski runāt par atbalsta samazināšanu pensionāriem un bērniem, ja nauda vienkārši tiek kaisīta pa pseido komercuzņēmumiem valsts paspārnē.'' uzver Elīna Egle, LDDK ģenerāldirektore.

Latvijas ziņas