Valdība balsojot pieņem IIN piemērošanu dienesta auto lietošanai privātām vajadzībām

Valdība šodien balsojot pieņēma kārtību, kādā tiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par gūto labumu no darba devējam (uzņēmumam) piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgām vajadzībām.

 

Pret noteikumu projektu iestājās reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP), uzsverot, ka noteikumi nav pienācīgi sagatavoti un nenodrošinās iepriekš plānotos fiskālos ieņēmumus. Zalāns uzsvēra, ka ir pret šiem noteikumiem un rosināja ministrus balsot.

 

Pret noteikumiem bija arī ārlietu ministrs Māris Riekstiņš (TP), vēl trīs ministri atturējās, tomēr ar balsu vairākumu kārtība tika pieņemta.

 

Privātām vajadzībām izmantoto automobiļu skaitu noteiks darba devējs.

Par vieglo pasažieru automobili šo noteikumu izpratnē uzskatīs vieglo automobili, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai un kuram papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas, un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

 

Noteikumos ir paredzēti arī īpaši izņēmumi attiecībā uz automobiļu veidiem, uz kuriem neattieksies noteikumu normas par gūto labumu. Noteikumi neattieksies uz operatīvajiem transportlīdzekļiem, vieglajiem taksometriem, militārajiem transportlīdzekļiem, reprezentatīvo vieglo automobili (likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē), zemnieka vai zvejnieka saimniecību automobiļiem un fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - automobiļiem, kuru pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

 

Noteikumi paredz, ka darba devējam katru ceturksni būs jāsagatavo un līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskats par labumu, par kādu darba devējs palielinājis labuma guvējam ar nodokli apliekamo ienākumu no darba devēja vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām. Ja darba devējam piederošu vai darba devēja rīcībā esošu automobili personīgajām vajadzībām izmantos vairākas personas, labuma sadalījumu starp labuma guvējiem noteiks darba devējs.

 

Ja pārskats netiks iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā noteiktajā termiņā, tiks uzskatīts, ka darba devējam piederošie vai darba devēja rīcībā esošie vieglie pasažieru automobiļi attiecīgajā pārskata ceturksnī netiek izmantoti personīgajām vajadzībām.

 

Pēc finanšu ministra Einara Repšes (JL) ierosinājuma no grozījumiem tika izņemts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ierosinājums, ka par automobiļa izmantošanu personiskajām vajadzībām neuzskata braucienu, kad minēto automobili izmanto, lai nodrošinātu personas nokļūšanu no viņa dzīves līdz darba, dienesta vai amata pienākumu pildīšanas vietai un atpakaļ, ja to saprātīgā laika posmā nav iespējams veikt ar sabiedrisko transportu vai arī personas veselības stāvoklis liedz viņai izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus.

 

Ja Valsts ieņēmu dienests konstatēs, ka darba devējam piederošs vai darba devēja rīcībā esošs automobilis, kurš izmantots personīgajām vajadzībām, nav iekļauts pārskatā, Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" aprēķinās nesamaksāto nodokli par labumu, kas gūts, izmantojot minēto automobili personīgajām vajadzībām, kā arī sodīs un iekasēs nokavējuma naudu par attiecīgo periodu.

 

Ja labuma guvējs kompensēs darba devējam izdevumus par automobiļa izmantošanu personīgajām vajadzībām, par labumu no automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām uzskatīs minētā labuma un darba devējam samaksātās kompensācijas starpību.

 

Kā jau ziņots, par vieglo pasažieru automobili šo noteikumu izpratnē uzskata vieglo automobili, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai un kuram papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas, un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

 

Par darba devēja rīcībā esošu automobili uzskata arī tādu automobili, kura īpašnieks ir cita persona, bet tas atrodas darba devēja turējumā vai valdījumā, vai kuru nodrošina cita persona.

 

Līdz ar to par automašīnu izmantošanu ar dzinēja darba tilpumu līdz 1500 kubikcentimetriem (cm3), kā arī elektromobiļiem būs jāmaksā 40 lati mēnesī, no 1500 līdz 2500 cm3 - 70 lati, no 2500 līdz 3500 cm3 - 100 lati, virs 3500 cm3 - 150 lati. Tā ir summa, no kuras tiek rēķināts IIN 26% apmērā. Sākotnēji bija plānots, ka tiem, kas lieto dienesta auto arī personīgām vajadzībām, labuma apmērs būtu atkarīgs, rēķinot izmaksas par kilometru (no 0,11 latiem līdz 0,15 latiem par kilometru).

 

Valdība Finanšu ministrijai uzdeva izstrādāt un līdz 2010.gada 25.janvārim iesniegt noteiktajā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kuros tiktu noteikta vispārēja kārtība, kādā saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaita ar transportlīdzekli saistītos izdevumus, vienlaikus paredzot vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas personīgām vajadzībām rezultātā gūto labumu tiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar "Kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām".

 

Repše pēc valdības sēdes žurnālistiem pieļāva, ka noteikumi var tik arī pilnveidoti. Tāpat līdz janvāra beigām tiks sagatavota kārtība papildus atvieglojumiem uzskaites kārtībā.

 

Ministrs uzsvēra, ka uzņēmuma īpašnieka atbildība būšot, cik godprātīgi nodoklis tiek maksāts, tomēr esot jāņem vērā, ka kontrolējošajām institūcijām radīšot papildus interese veikt pārbaudes, ja uzņēmumam būs vairākas automašīnas, bet tikšot norādīts, ka privātajām vajadzībām tās netiek lietotas.

 

Taujāts, vai ir pārliecināts, ka ar šo nodokli izdosies iekasēt plānotos 38 miljonus latu, Repše norādīja, ka tas būšot redzams tikai izpildes gaitā, tomēr šobrīd tādas esot speciālistu prognozes.

Latvijas ziņas