Valkas pašvaldība sekmīgajiem ģimnāzijas audzēkņiem iegādāsies datorus par 20 000 latu

Valkas pašvaldība portatīvo datoru iegādei sekmīgajiem ģimnāzijas 10.klašu skolēniem atvēlējusi 20 000 latu un par šo naudu paredzēts pirkt 40 portatīvos datorus, aģentūrai LETA pastāstīja Valkas pašvaldībā.

Jau ziņots, ka Valkā nolemts atbalstīt sekmīgos skolēnus, piešķirot viņiem lietošanā portatīvos datorus, tādējādi uzlabojot mācību un pētnieciskās darbības iespējas. Patlaban vēl turpinās iepirkuma procedūra datoru iegādei. Paredzams, ka marta vidū ar piegādātāju varētu slēgt līgumu.

Valkas ģimnāzijā janvāra sākumā izveidota komisija, kura pēc domes apstiprinātā nolikuma noteica skolēnus, kuriem pienākas datori.

Kā jau ziņots, datorus piešķirs tiem jauniešiem, kam pirmā semestra vērtējumi mācību priekšmetos nav zemāki par piecām ballēm, kuri nav neattaisnoti kavējuši stundas vai pārkāpuši skolas kārtības noteikumus.

Pēc tam skolēnu sekmes pārskatīs katru mēnesi - ja kādā mēnesī sekmes kādā mācību priekšmetā būs zemākas par 5 ballēm, tad dators tiks atsavināts līdz mācību rezultātu uzlabošanai. Arī informāciju par stundu kavējumiem uzskaitīs katru mēnesi.

Datori skolēnu rīcībā paliks arī vasaras brīvlaikā.

Lai saņemtu datorus, skolēniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem būs jāslēdz līgums ar ģimnāziju.

Lēmums par datoru piešķiršanu skolēniem ir saskaņā ar Valkas attīstības prioritātēm.

 

Latvijas ziņas