Valmierā: Parakstīts līgums par krustojuma rekonstrukciju

Valmieras pilsētas pašvaldība parakstījusi līgumu ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielu krustojuma Valmierā rekonstrukciju.

„Tas paredz, ka ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstība fonda atbalstu, lai uzlabotu satiksmes drošību krustojumā, kur satiekas Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielas, paredzēts izbūvēt rotācijas apli. Tiks ierīkoti gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī tiks uzstādīts atbilstošs ielu apgaismojums," Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa norāda, ka satiksmes uzlabošana krustojumā, kur satiekas Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielas, ir aktuāla jau vairākus gadus. Līdz šim veikti vairāki mazākas nozīmes optimizācijas pasākumi, piemēram, vairāku ceļa zīmju uzstādīšana. Taču pieaugošā satiksmes intensitāte pierādījusi krustojuma rekonstrukcijas nepieciešamību. Turklāt Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielu ielas atrodas dzīvojamo māju rajonā. Ielu galvenās funkcijas ir nodrošināt savienojumu starp Matīšu šoseju, dzīvojamajiem rajoniem un pilsētas centru, un Beātes iela ir viena no Valmieras pilsētas maģistrālajām ielām.

Projekts tiks īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi". apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" ietvaros. Tā kopējā vērtība ir LVL 398000-, no kuriem ERAF finansējums ir LVL 334572 jeb 84%.

Aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 10 mēneši.

Latvijas ziņas