Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa ziņo: oficiālajās peldvietās peldēties atļauts

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa ziņo, ka pēc šā gada 6. un 7.jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm, oficiālajās peldvietās, kas atrodas Salacgrīvas un Limbažu novadā peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

  Par oficiālu peldvietu Salacgrīvas novada Ainažu pagastā ir atzīta Ainažu pludmale, Salacgrīvā - Salacgrīvas pludmale, Liepupes pagastā - Tūjas pludmale, peldvieta „Jūrasdzeņi". Savukārt, Limbažu novada Skultes pagastā par oficiālu peldvietu ir atzīta Skultes pludmale, peldvieta „Lauču akmens". Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodas Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv, arī kartes veidā.

       Inspekcijas speciālisti nodrošina peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudi gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan uz vietas, vizuāli novērtējot peldvietu. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālisti un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti - peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās institūcijas, kā arī sabiedrība - ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas mājaslapas starpniecību.

 

       Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus, kuru dzīvesvietas tuvumā nav peldvietas, kas noteikta kā valsts oficiālā peldvieta, pirms peldēšanās novērtēt peldvietu vizuāli, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa vai smarža; virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas); peldoši un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti; fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās - tā saucamā ūdens „ziedēšana".

 

Novērojot iepriekš minētās parādības, vai rodoties aizdomām, ka peldūdens kvalitāte ir pasliktinājusies, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt Veselības inspekciju, aizpildot anketu Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība - Peldūdens.

 

       Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā Inspekcija organizē  ar mērķi aktualizēt diskusiju par peldūdens kvalitāti Latvijā, kā arī iegūt informāciju, nepieciešamības gadījumā  arī informēt sabiedrību par iedzīvotāju novērojumiem peldvietās, kuras nav iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā.

Latvijas ziņas