Vidzemē interneta pieejamības uzlabošanā trīs gadu laikā ieguldīts vairāk nekā miljons latu

Vidzemē trīs gadu laikā kvalitatīvu interneta sakaru pieejamības uzlabošanā ieguldīts vairāk nekā viens miljons latu. Investīcijas veiktas, Vidzemes Attīstības aģentūrai (VAA) īstenojot projektu "E-Vidzeme".

Kā aģentūrai LETA pastāstīja projekta vadītāja Liene Ivulāne, par projektu, kas būtiski izmainījis un uzlabojis pieejamību kvalitatīviem interneta sakariem visā Vidzemē, VAA informēs konferencē otrdien, 26.februārī, Rīgā, viesnīcā "HotelAlbert". Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" finansiālu atbalstu Vidzemes Attīstības aģentūra trīs gadu laikā sešos - Cēsu, Alūksnes, Gulbenes, Valkas, Madonas un Valmieras - rajonos ieguldījusi vairāk nekā 1,052 miljonus latu. Tā tika atrisināts reģiona skolu un bibliotēku nodrošinājums ar kvalitatīvu interneta pieslēgumu, uzlabojot e-pārvaldi pašvaldībās un nodrošinot ar jaunām IT tehnoloģijām, kā arī apmācot pašvaldību darbiniekus un pedagogus.

Kopumā Vidzemē projekta laikā izveidoti 214 interneta pieslēguma punkti. 97 bibliotēkās un 117 izglītības iestādēs ir izveidoti un projekta laikā apmaksāti interneta pieslēguma punkti. Apmēram 400 pašvaldību darbinieki un pedagogi apmācīti datorprasmēs.

Katrā rajonā informāciju tehnoloģiju atbalsta centri ir saņēmuši datortehniku un programmnodrošinājumu, kas sekmē ātrāku un kvalitatīvāku datu apmaiņu. Projekta noslēgumā Cēsu un Valkas pilsētu domes saņēmušas investīcijas papildu datortehnikas un programmatūras iegādei un tīklu uzturēšanai, e-pārvaldes sistēmas modernizēšanai.

Cēsu rajons projekta "E-Vidzeme" gaitā saņēmis vairāk nekā 190 000 latu. Tai skaitā Cēsu pilsētas dome projekta laikā saņēmusi datortehniku un programmatūru tīkla uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, tā sauktā "e-portfeļa" attīstībai 20 000 latu. Projekta "E-Vidzeme" laikā Cēsu rajonā 17 bibliotēkās un 27 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.

Alūksnes rajonā infrastruktūras sakārtošanai un cilvēkresursu attīstībai projekta gaitā novirzītas investīcijas kopumā par 93 000 latu. Projekta "E-Vidzeme" laikā Alūksnes rajonā 21 bibliotēkā un deviņās skolās izveidoti interneta pieslēgumi.

Gulbenes rajonā infrastruktūras sakārtošanai un cilvēkresursu attīstībai novirzītas investīcijas vairāk nekā 116 000 latu apjomā. Gulbenes rajonā 10 bibliotēkās un 25 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.

Madonas rajonā šiem pašiem mērķiem izlietoti vairāk nekā 142 000 latu, rajonā 28 bibliotēkās un 23 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.

Valkas rajonam novirzīti 67 000 latu. Valkas pilsētas dome papildus e-pārvaldes attīstībai - datortehnikas un programmatūras iegādei, tīkliem un apmācībām - piesaistījusi 200 000 latu. Valkas rajonā 10 bibliotēkās un astoņās skolās izveidoti interneta pieslēgumi.

Valmieras rajons projektā saņēmis vairāk nekā 140 000 latu, un rajonā 15 bibliotēkās un 21 skolā izveidoti interneta pieslēgumi.

 

Latvijas ziņas