Vidzemē veic pētījumu par videi draudzīgu pārvietošanos

Eiropā un arī citviet pasaulē nozīmīgāka kļūst „zaļā" jeb videi draudzīgā pārvietošanās, kad cilvēki arvien biežāk cenšas izmantot alternatīvus pārvietošanās veidus tādus kā - velosipēds, elektriskais velosipēds un elektromobilis.

Tāpat liela loma ir transporta plūsmu organizēšanai, kā arī dažādu transporta veidu un maršrutu saskaņošanai un pielāgošanai iedzīvotāju vajadzībām. Lai apzinātu situāciju, augusta nogalē Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji projekta „Pārvietojies zaļi" partneru sanāksmē dalījās pieredzē par Vidzemes reģiona transporta sistēmas plānošanu un uzklausīja pārējo projekta partneru risinājumus ilgtspējīga transporta organizēšanā.              Kādas iniciatīvas sabiedriskā transporta jomā jau īstenotas? Cik pašvaldības ir atvērtas jauniem transporta risinājumiem? Kas nepieciešams sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanai? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas jānoskaidro, lai mērķtiecīgi ieviestu uzlabojumus transporta organizēšanā. Tādēļ Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „IMINK" veic pētījumu, kurā aptaujā pašvaldību pārstāvjus, pasažieru pārvadātājus un vietējos transporta sistēmas speciālistus, kā arī analizē dokumentus par sabiedriskā transporta stratēģijām.              Sanāksmē SIA „IMINK" pārstāvis Andris Kublačovs klātesošos informēja par līdz šim veiktā pētījuma rezultātiem. Veikto interviju rezultāti parāda, ka pašvaldību pārstāvji un pārvadātāji atbalstīta jaunus, mazāk zināmus transporta veidus. Viena no piedāvātajām iespējām ir „transports pēc pieprasījuma" un transporta risinājumi, kas saistīti ar veloinfrastruktūras attīstību un elektro-velo pakalpojumu nodrošināšanu.              SIA „IMNIK" pārstāvis Andris Kublačovs atzīst: „Ņemot vērā Vidzemes reģiona nevienmērīgo un kopumā reto apdzīvojumu, „transports pēc pieprasījuma" nākotnes perspektīvā būtu vērtējams kā viens no racionālākajiem risinājumiem iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanā nomaļos vai retāk apdzīvotos reģiona apgabalos."               Aptaujāto pašvaldību pārstāvji arī skaidro, ka attālākajos reģiona apvidos ir nepietiekams sabiedriskā transporta maršrutu skaits un nepastāvīgo laika apstākļu dēļ nepieciešami lielāki ieguldījumi ceļa infrastruktūras uzturēšanai. Savukārt privātā sektora sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātāji uzskata, ka trūkst kvalificētu transporta plānošanas speciālistu, kuri varētu risināt esošās problēmas.

Vidzemē izstrādātā pētījuma rezultātus izmantos sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanai un tie dos ievirzi transporta attīstības ilgtermiņa plānošanai reģionā.

                           

Latvijas ziņas