Viedokļi: Arī cietums amatkrēslu nedrīkst sakustināt

Saeima ir noraidījusi "Jaunā laika" frakcijas priekšlikumu likumā par pašvaldībām ieviest grozījumus, kas paredz no amata atbrīvot tos pašvaldību vadītājus, kuriem piemērots drošības līdzeklis, kas ierobežo viņu iespējas pildīt savus pienākumus.

Piedāvātajos grozījumos minēts, ka no amata jāatbrīvo tie lēmējvaru vadītāji, kuriem ilgāk par trim mēnešiem piemērots drošības līdzeklis, to vidū - apcietinājums vai mājas arests, kas neļauj atrasties darbā un vadīt pašvaldību.

 

Pēc Saeimas balsojuma iznāk, ka tādas amatpersonas tik un tā drīkst skaitīties darbā un, protams, saņemt par to algu. Priekšlikuma noraidītāji savu lēmumu pamato ar to, ka grozījumi domāti vienam cilvēkam - Aivaram Lembergam, bet likumus nepieņemot vienai personai.

 

Dīvains pamatojums. Nav skaidra parlamentāriešu vairākuma dzelžainā pārliecība, ka vairāk amatpersonu vidū likumpārkāpēju nebūs. To apstrīd fakts, ka apcietināts ir arī Zilupes mērs Oļegs Agafonovs un Kubuļu pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Boldāns. Turklāt kāda nozīme spriest, ka likums ir vienai vai divām personām. Pašvaldības vadītāja postenis ir politisks amats, kurā cenšas ievēlēt labākos. Gluži principiāli nav pieļaujams, ka tajā atrodas likumpārkāpējs. "Ziemeļlatvija" par šo jautājumu uzklausīja dažu amatpersonu viedokļus.

 

#################################################### 

 

Guntis Grāvis,

Valkas rajona Policijas pārvaldes Kriminālpolicijas priekšnieks:

- Jārīkojas tā, kā to nosaka likums. Atstāšanu darbā vai atstādināšanu tiesīgs ir noteikt procesa virzītājs un tiesa. Šajā gadījumā arī deputāti. Ja amatpersonai piemērots apcietinājums, tad ir pamats uzskatīt, ka tā tiešām ir rupji pārkāpusi likumu. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vadītājam, kurš sevi tiktāl ir sakompromitējis, vajadzētu prasties un pašam atkāpties no amata.

 

 

Māris Rungulis,

Valkas domes jurists:

- Tas nav viennozīmīgi vērtējams. Satversme cilvēkam, kamēr viņš nav notiesāts, garantē nevainības prezumpciju. No otras puses - pašvaldības vadītāju ievēl deputāti. Ja vadītājs neveic savus pienākumus, tātad nepilda arī uz viņu attiecinātos Ministru kabineta noteikumus, deputātiem ir tiesības sapulcēties un lemt par vadītāja atbrīvošanu. Bet ja nu beigās apcietināto tiesa attaisno, ko tad? Politiski lēmumi var radīt tendenci likumpārkāpējus iedalīt labajos un sliktajos.

 

 

Velga Graumane,

Strenču domes priekšsēdētāja:

- Šis Saeimas lēmums vien apliecina, ka vēlētājiem noteikti jāiet parakstīties par tiesībām tautai atlaist Saeimu, ja tā nepilda vēlētāju gribu. Tā ir kārtējā muļķība, ko pastrādājusi pašreizējā Saeima. Ja netiks savākts nepieciešamais parakstu daudzums un neko nepanāksim, tad vēl ilgi brīnīsimies par mūsu parlamenta lēmumiem. Apsūdzētie likumpārkāpumos nedrīkst vadīt lēmējvaru.

 

Latvijas ziņas