Zaudējumu segšanai lauku reģionos papildus piešķir 115 069 Ls

Lai kompensētu abonētās preses izdevumu piegāžu lauku apvidos radīto zaudējumu daļu par 2011.gadu, VAS „Latvijas Pasts" (LP) no valsts budžeta tiks papildus piešķirti 115 069 Ls.

To paredz otrdien, 21.augustā, valdībā izskatītais Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2011.gadā radīto zaudējumu kompensēšanu".

2011.gada zaudējumu segšanai valsts budžetā bija paredzēti 3.1 milj. Ls, taču, balstoties uz auditētu zaudējumu aprēķinu, 2012.gada 27.jūlijā LP iesniegtajā ziņojumā ministrijai tika konstatēts, ka zaudējumi ir par 115 069 Ls lielāki.

Palielinot likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam"" finansējumu SM valsts pamatbudžeta programmai 03.00.00 „Nozares vadība" 115 069 Ls apmērā, tiks pilnībā kompensēti LP abonētās preses piegādes pakalpojumu sniegšanas 2011.gadā radītie zaudējumi. Līdz ar to kopējais kompensējamais zaudējumu apmērs par abonētās preses piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2011.gadā radītiem zaudējumiem būs 3.2 milj. Ls.

Ņemot vērā, ka likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšana Saeimā otrajā lasījumā paredzēta 2012.gada 5.septembrī, SM līdz 2012.gada 24.augustam FM ir jāiesniedz priekšlikumi šī likumprojekta otrajam lasījumam par papildu līdzekļu piešķiršanu SM, lai LP kompensētu abonētās preses piegāžu pakalpojumu sniegšanas radītos zaudējumus.

Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumiem, līdz 2012.gada 31.decembrim pasta komersantam, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, no valsts budžeta kompensē zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonētās preses piegādes pakalpojumus.

Latvijas ziņas