Zemes izpircējiem jāpasteidzas

Līdz nākamajam termiņam zemes izpirkšanas procedūrā atlicis nepilns mēnesis. Par to informē Valsts zemes dienests.

 

Termiņš attiecas uz tiem pastāvīgajiem zemes lietotājiem, kuri iepriekš noteiktajos termiņos ir iesnieguši zemes izpirkšanas pieprasījumu un saņēmuši Valsts zemes dienesta atļauju zemi izpirkt.

 

 

Normatīvie akti paredz, ka līdz 1. septembrim zemes lietotājiem vai nu jāveic platības kadastrālā uzmērīšana vai priekšapmaksa par izpērkamo zemi. Tas nozīmē, ka līdz noteiktajam termiņam bankā jābūt veiktam sertifikātu pārvedumam.

 

Līdz jūlija vidum zemes kadastrālā uzmērīšana bija veikta 58607 zemes vienībām, kas ir 55 procenti no Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām vienībām. Par 1993 zemes vienībām veikta priekšapmaksa.

 

Zemes dienests aicina iedzīvotājus, kuru pastāvīgā lietošanā atrodas zeme un kuri nolēmuši to izpirkt, neatlikt visas normatīvajos aktos noteiktās procedūras, lai neriskētu pazaudēt tiesības uz zemes iegādi savā īpašumā.

 

Tiem, kuru izpērkamā zeme ir uzmērīšanas procesā, rūpīgi jāseko līdzi mērniecības darbu savlaicīgai pabeigšanai. Šiem saimniekiem pirms 1. septembra jāsazinās ar mērniecības darbu veicējiem un jāpārliecinās, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta laikus tiks iesniegta zemes dienestā.

 

 

Zemes dienests uzmērīšanas lietu par iesniegtu termiņā uzskatīs arī tad, ja pēc 1. septembra to vēl vajadzēs nodot datu precizēšanai. Ja tomēr zemes lietotājam ir bažas, ka nepieciešamie mērniecības darbi noteiktajā laikā nebūs veikti, tad var izmantot otru iespēju - veikt priekšapmaksu bankā.

Latvijas ziņas