Zemniekiem iespēja nodrošināties pret zaudējumiem

Valdība apstiprinājusi grozījumus Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz valstī ieviest lauksaimniecības risku vadības sistēmu.

Sistēmas ietvaros ir nolemts izveidot fondu. Ja zemnieki tajā veiks iemaksas, tad ārkārtas situācijā viņi varēs pretendēt uz tūlītēju kompensāciju saņemšanu. Valkas rajona zemkopji domā, ka daudz kas būs atkarīgs no iemaksu apmēra un noteikumiem fonda uzraudzībā un izmantošanā.

Jāzina visi noteikumi "Ideja nav slikta. Līdz šim īstas drošības nebija. Ja dabas vai citu nelabvēlīgu apstākļu dēļ cietām zaudējumus, tad prasījām valdībai kompensāciju un zīlējām - dabūsim to vai ne. Parasti gan pirms vēlēšanām kaut ko piešķīra. Lai pateiktu "jā" šādai sistēmai, skaidri jāzina iemaksu apmērs un kas pārvaldīs šo fondu. Ja darbības ar to veiks apdrošināšanas firmas, tad diezin vai mums dalība fondā būs izdevīga. Jāzina arī, kādos riska gadījumos kompensācijas izmaksās - vai tās attieksies, piemēram, tikai uz sausuma un pārlieku liela sala radītajiem zaudējumiem vai arī uz putnu un dzīvnieku nodarītajiem postījumiem," saka Ērģemes pagasta zemnieks Vilis Jansons.

Uz mērķi iets vairākus gadusZiemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Ilga Karpova atzīst, ka jaunieviestā sistēma lauksaimniekiem noteikti ļaus justies drošāk lauksaimnieciskā riska gadījumos. "Uz šo mērķi esam tiekušies vairākus gadus," saka I. Karpova.Zemkopības ministrija informē, ka par iemaksu apmēru un fonda uzraudzību un administrēšanu vēl tikai tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi.

Latvijas ziņas