Apkopta informācija par apkures izmaksām daudzdzīvokļu mājās Valmierā

SIA „Valmieras Siltums" apkopota informācija par apkures izmaksām daudzdzīvokļu mājās 2010./2011.g. apkures perioda janvāra mēnesī.

Vidēji janvārī pilsētas 160 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par saņemto siltumu maksāja LVL/m2 0,957. Vidējā āra gaisa temperatūra janvāra mēnesī bija -3,85OC, kas bija augstāka nekā decembrī, kad bija vidēji -7,65OC. Taču pievienotās vērtības nodokļa izmaiņu dēļ no šā gada janvāra fiziskām personām par saņemto siltumenerģiju ir jāmaksā vairāk, jo siltumenerģijas piegādes gala tarifs palielinājies par 0,3% un ir LVL/MWh 37,48 (t.sk.PVN), savukārt juridiskām personām tas samazinājies par 0,7% un būs LVL/MWh 40,82 (t.sk.PVN).

Vismazāk par apkuri mājokļos jāmaksā valmieriešiem, kuri dzīvo K.Baumaņa ielā 4 (LVL/m2 0,31), Ūdens ielā 2 B (LVL/m2 0,39), Āžkalna ielā 5 (LVL/ m2 0,462), Beātes ielā 25A (LVL/m2 0,486), Vaidavas ielā 6 (LVL/m2 0,55), Āžkalna ielā 3 (LVL /m2 0,5503)

Visdārgākā apkure janvārī bija namos Rīgas ielā 14 (LVL/m2 2,019), Kr.Valdemāra ielā 1A ielā (LVL/m2 1,634), A.Upīša ielā 6 (LVL/m2 1,5953), A.Upīša 1B (LVL/m2 1,5464), Stacijas ielā 41 (LVL/m2 14866), Diakonāta ielā 2 (LVL/m2 1,4526).

Janvārī siltumenerģijas piegādes gala tarifs bija LVL/MWh 33,46 (bez PVN). Jāpiebilst, ka SIA „Valmieras Siltums" tarifs ir zemākais to Latvijas pilsētu vidū, kur siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota dabasgāze, un sestais zemākais visu Latvijas pilsētu vidū.

Februārī siltumenerģijas gala tarifs Valmierā ir samazināts, LVL/MWh 33,20 (bez PVN), jo akciju sabiedrība „Latvijas Gāze" paziņojusi par dabasgāzes tarifa samazinājumu uz LVL/ 1000m3 155,00.

Jau ziņots, ka siltumenerģijas ražošanu Valmierā veic a/s „Valmieras Enerģija", a/s „Valmieras piens", SIA „ITA", savukārt siltumenerģijas piegādi un realizāciju lietotājiem nodrošina SIA „Valmieras Siltums".

Lietotāju raksti