Baltijas valstu zāļu aģentūras mazina birokrātiskos šķēršļus komersantiem

Lai veicinātu zāļu pieejamību valstī un mazinātu administratīvo slogu komersantiem, turpmāk vienotu Baltijas iepakojumu zālēm izvērtēs vienā no Baltijas valstīm.

No 2. līdz 4. februārim Budapeštā (Ungārija) noritēja Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju sanāksme, kuras laikā, tiekoties Baltijas valstu zāļu aģentūru vadītājiem, Zāļu valsts aģentūras direktore Inguna Adoviča parakstīja savstarpējas vienošanās līgumu par vienota Baltijas iepakojuma saskaņošanas procedūru.

Zāļu lietotāji būs jau pamanījuši, ka reizēm zāļu iepakojums ir Baltijas valstu trijās valodās. Jau 2005. gadā zāļu ražotājiem tika izdotas vadlīnijas par kopēja Baltijas iepakojuma ieviešanu, bet līdz šim katras valsts atbildīgās institūcijas veica iepakojuma atbilstības vērtēšanu atsevišķi. Jaunā procedūra paredz vienošanos par savstarpēju darba dalīšanu, ražotāja pārstāvis dokumentus varēs iesniegt elektroniski un trīs valstu zāļu aģentūras savā starpā vienosies, kura no tām veiks atbilstošo ekspertīzi.

Paredzams, ka, stājoties spēkā jaunajai procedūrai (stājas spēkā ar šā gada 3. februāri), tiks ievērojami ietaupīts komersantu laiks, kas nepieciešams vienota marķējuma saskaņošanai trīs valstu starpā, kā arī saskaņošanas procedūru padarīs caurspīdīgāku. Vienots Baltijas valstu marķējums un tagad arī šī vienotā procedūra ir progresīva aģentūru vadītāju ideja, lai veicinātu zāļu pieejamību valstīs, kas tiek dēvētas par "mazajiem tirgiem" (ar mazu prognozējamo apgrozījumu skaitliski mazās populācijas dēļ).

Atgādinām, ka Latvijas aptiekās pieejamajām zālēm iepakojums noteikti ir latviešu valodā. Iespējama marķējuma valodu kombinācija, kas atkarīga no tā, kurās valstīs, neskaitot Latviju, komersants vēl izplata konkrētās zāles. Savukārt, ja zālēm, ko ieved Latvijā informācija uz iepakojuma nav norādīta latviešu valodā, pirms to izplatīšanas iepakojumam piestiprina uzlīmi ar marķējumā sniegtās informācijas tulkojumu valsts valodā.

Lietotāju raksti