Darbiniekus iespējams arī iznomāt

Jau trešo gadu Valmierā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs, kurā sniedzam informāciju par darba tiesiskajiem aspektiem un darba aizsardzības jautājumiem. Sarunās ar darba...

2010. gada decembrī kopā ar „Manpower Latvija” („Manpower” ir pasaules līderis nodarbinātības pakalpojumu jomā) direktori Viktoriju Borudunovu un SIA „Eiro Personāls” uzņēmuma vadītāju, vadošo konsultanti, Starptautiskās kouču federācijas valdes locekli Artu Birumu man bija iespēja pabūt starptautiskā apmācību seminārā Itālijas pilsētā Turīnā. Šajā seminārā dažādu valstu pārstāvji diskutēja par pagaidu darba aģentūrām un to darbības principiem jeb, vienkārši sakot, iespēju iznomāt darbiniekus.

 

Darbinieku noma juridiski notiek šādi: darbiniekiem ir noslēgti līgumi ar profesionālu personāla atlases un nomas uzņēmumu, kas atbildīgs par darbinieku atlasi, apmācību, darba laika uzskaiti, algas izmaksu utt. Savukārt „nomniekam” atliek vien samaksāt rēķinu par pakalpojumiem, sedzot gan algas izdevumus, gan iznomātāja administratīvos izdevumus. Uzņēmumam, kurš nodarbina pagaidu darbinieku, nav jāsatraucas par uzteikuma procedūrām, dīkstāvi, darba strīdiem. Viņš jebkurā brīdī var atteikties no konkrētā darbinieka un viņa vietā pieprasīt jaunu. Iznomātāja uzdevums ir risināt strīdus situācijas ar bijušajiem darbiniekiem, izbeigt darba attiecības un nekavējoties atrast jaunu darbinieku – turklāt vienmēr nodrošinot darbiniekam visas Darba likumā noteiktās tiesības.

 

Arī Latvijā šāds pakalpojums ir pieejams. Tiesa – šādi nomas uzņēmumi galvenokārt ir Rīgā, un šos pakalpojumus lielākoties izmanto starptautiskie uzņēmumi. Iznomāt var dažāda līmeņa speciālistus – gan tehniskos palīgstrādniekus, gan augsta līmeņa speciālistus.

 

Šādu pakalpojumu izdevīgi izmantot tiem uzņēmumiem, kuriem nav savu personāla speciālistu un juristu, jo minētajās kompānijās strādā gudri un kvalificēti speciālisti, kas, uzņemoties jūsu vietā rūpes par darbiniekiem, jūs pasargās no liekiem darba strīdiem.

 

Jāatzīst, ka līdz šim Latvijā nebija tāda likuma, kas ierobežotu šādu aģentūru iznomājamo darbinieku jomu, kā arī iznomāšanas ilgumu. Vienīgais normatīvais akts bija 2002. gada 6. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku". Tomēr patlaban, lai pārņemtu divu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu prasības par pagaidu darba aģentūrām, Labklājības ministrija sagatavojusi izmaiņas Darba likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Krimināllikumā un Biedrību un nodibinājumu likumā. Darba likumā iestrādāti grozījumi, nosakot to darbinieku tiesisko aizsardzību, kurus nodarbina ar pagaidu darba aģentūru jeb darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Papildus tam likumā paredzēts noteikt tiesības un pienākumus darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, tā darbiniekiem un darba devējiem, kuri ir minētā pakalpojuma saņēmēji.

 

Likumprojektā ietverti arī noteikumi par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēja pienākumiem. Atbilstoši tiem, ja darbinieks ir norīkots strādāt citā uzņēmumā, viņam jānodrošina tādi paši darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi kā pastāvīgajam darbiniekam. Minētās izmaiņas Darba likumā jau ir saskaņotas ar sociālajiem partneriem Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē un tiek virzītas uz Ministru kabinetu.

 

Gan par šo, gan citiem ar darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību saistītiem jautājumiem darba devēji var vērsties LDDK reģionālajā konsultāciju centrā, kur bez maksas tiks sniegtas konsultācijas. LDDK Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Valmierā, Garajā ielā 7, 206.kabinetā. Variet arī zvanīt pa tālruni 64233448, mob.28610420, vai sūtīt e-pastu: [email protected].

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Lietotāju raksti