Dāvinām idejas?

Jāņukalna simtgadei nevajadzētu palikt vienas dienas svinībām. Jāņukalna simtgadei nevajadzētu palikt vienas dienas svinībām.

Jau vairākus gadus aktīviem cilvēkiem ir iespēja tikt pie Eiropas naudas sabiedrības vajadzīgu labu darbu īstenošanai. Arī mūsu novados nevalstiskās organizācijas regulāri rīko konkursus, aicinot pretendēt uz šo finansējumu. Viens projekts aiz otra, un kopumā gan pagastos, gan pilsētās veidojas arvien sakoptāka vide, bet iedzīvotājiem tiek piedāvāts vairāk iespēju atpūsties.

 

Jau nākamajā nedēļā smiltenieši svinēs simtgadi Jāņukalnam: vienai no vietām pilsētā, kas otrajā gadu simtā varbūt varētu perspektīvi uzplaukt, sākot tieši no šāda maza sīkumiņa, - aktīvu smilteniešu uzrakstīta projekta kaut dažu simtu latu vērtībā.

 

Ikdienā Jāņukalnā lielāka rosība ir tikai dažas reizes vasarā, kad brīvdabas estrādē notiek koncerti vai balles. Pārējā laikā lielo koku ieskautais parks kalpo pastaigām vai tuvējo māju bērnu spēlēm, kaut gan varētu būt kaut kas vairāk.

 

Varbūt jau būtu bijis, ja vien ugunsgrēks neiznīcinātu Jāņukalna centrā, kalna galā, uzcelto glīto divstāvu koka namu. Telpu tur bija gana daudz, lai ēka nepaliktu mājvieta “plikam” bāram, kā diemžēl iegājis vēsturē atjaunotās Latvijas brīvvalsts laikā.

 

Zudībā aizgājušās ēkas vietā ir vieta, kur radīt kaut ko jaunu, kaut sīkumu. Varbūt vasarās Jāņukalnā, vienojoties ar teritorijas saimnieku pašvaldību, kāds atvērtu velosipēdu nomas punktu un grāmatu kafejnīcu par prieku tūristiem.

 

Vai arī izveidotu atpūtas vietu līdzīgi kā Jaunajā parkā, tikai ar Smiltenes vēsturisko fotogrāfiju izstādi gar malām, kur zem stikla izliktās bildes lielformāta mērogā regulāri mainītu. Jebkurā gadījumā būtu jauki, ja Jāņukalna simtgade nepaliktu vienas dienas svinības, bet iegūtu turpinājumu, domājot par šīs vietas nākotni. Ko ieteiktu Jūs?


Lietotāju raksti