Esi radošs un kļūsti par jaunā Vidzemes logo autoru!

Vidzemes plānošanas reģions izsludina konkursu Vidzemes reģiona logo izstrādei. Konkursā var piedalīties ikviens ar radošu Vidzemes logo ideju sauklim "Ceļš ved augšup". Labākā logo autoram naudas balva 200 latu apmērā. Logo iespējams iesniegt līdz 16.februārim, plkst. 15:00, Vidzemes plānošanas reģiona Valmieras birojā.

Konkursa mērķis ir izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona un tās teritorijas logo, lai veicinātu Vidzemes atpazīstamību un vienotu vizuālo tēlu. Vidzemes reģiona logo tiks izmantots dažādos Vidzemes reģiona informatīvajos un prezentācijas materiālos (suvenīriem, dāvanām, digitālajiem materiāliem u.c.) un tam jāveicina Vidzemes reģiona kā inovatīva un uz attīstību vērsta reģiona atpazīstamību. Logo jāizstrādā balstoties uz Vidzemes jaunizveidoto saukli "Ceļš ved augšup". Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona ar ne vairāk kā 3 logo skiču darbiem, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi.

Logo vērtēšana norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā visus iesniegtos logo izskatīs vērtēšanas komisija, kas izvēlēsies trīs labākos darbus. Trīs labākie logo tiks publicēti Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā, kur par tiem varēs nobalsot ikviens interesents. Konkursa uzvarētājs ne tikai kļūs par jaunā Vidzemes logo autoru, bet arī savā īpašumā iegūs naudas balvu 200 latu apmērā.

Darbs jāiesniedz aizlēmētā aploksnē, kuras priekšpusē norādīts konkursa nosaukums, aizmugurē pretendenta Vārds, Uzvārds, adrese, e-pasts (ja tāds ir), telefons.

Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2011. gada 16. februāris līdz plkst. 15:00, Vidzemes plānošanas reģiona Valmieras birojā,Cēsu ielā 19, 54. kabinetā,

Valmierā,

LV- 4201.

Lietotāju raksti