Izmantojot militārās zināšanas, veido speciālo projektu biznesa komandas.

Latvijas kompānijas B02 izstrādātie un vadītie treniņi biznesam sagatavo speciālas komandas ar izteikti augstu produktivitāti speciālu uzdevumu izpildei asas konkurences apstākļos.

B02 ir izveidojuši konceptuāli pilnīgi jaunu biznesa komandas treniņu programmu, kuras mērķi galvenokārt ir „uzbrūkoši" un saistīti ar konkrētu biznesa mērķu sasniegšanu: cipariem, procentiem, tirgus daļu. Tas šo programmu atšķir no visiem zināmajiem komandas saliedēšanas treniņiem ar pozitīvu emociju gūšanu, formālo barjeru laušanu, interesantu kopā būšanu.

Liela loma, kas militārā vidē ir speciālo uzdevumu vienībām, biznesa vidē ir speciālo projektu komandām (HRT - high response team). Produktīvas, ātri reaģējošas, maksimāli profesionālas, izmantojot izteikti efektīvas metodes. Šīs komandas ir salīdzinoši mazas, tieši pakļautas uzņēmuma vadībai. Speciālie projekti saistīti ar neikdienišķiem darbiem, piemēram, jauna produkta laišanu tirgū, tirgus pārdali, konkurentu klientu pārņemšanu. Komandas darbojas ar devīzi „Mazs cinītis gāž lielu vezumu". Vienā vārdā sakot, speciālo projektu komandas ir biznesa komandu augstākā pilotāža. Komandas, kas spēj mainīt uzņēmuma virzienu, veidot sasniegumus, ģenerēt naudas plūsmu un uzlabot statistikas rādītājus.

B02 izveidotājs un vadītājs Nauris Svika: „Manas kompānijas sniegto zināšanu spēks ir apstāklī, ka mums teorija sakrīt ar praksi. Izmantojot militārajā sfērā aprobētas tehnikas, mēs darba grupas pārvēršam profesionālās biznesa komandās. Esmu absolvējis sauszemes spēku militāro akadēmiju Vācijā, dienējis Irākā un Kosovā. Savu uzņēmumu nodibināju tieši sākoties krīzei, to pārvarēju, uzņēmuma apmācības programmām piesaistot klientus no Baltijas, Krievijas un Skandināvijas. Stāstīt par speciālo komandu veidošanas treniņiem aprīlī esmu uzaicināts arī uz biznesa konferenci Londonā.

Daudzi baidās no šādām programmām, jo tās prasa pilnīgu atdevi apmācības procesam un ievērojamu dalībnieku domāšanas pārveidošanu. Arī stereotipi par armiju dara savu. Taču tās ir lieliskas ziņas komandām, kas šo izaicinājumu pieņem. Tā kā vairums uzņēmumu šādai darbībai nav gatavi, speciālo projektu komandām ir daudz vieglāk sasniegt savus mērķus."

Biznesam un militārajai jomai ir daudz kopīga, ne velti saka, ka biznesā ir kā kaujas laukā. Biznesa jomas sliktākais scenārijs ir naudas zaudēšana un bankrots. Militārajā vidē sliktākais scenārijs ir daudz bēdīgāks. Tieši tāpēc šajā jomā radītie sasniegumi komandas, līderisma, komunikācijas un procesu vadībā ir pārdomāti ar papildus rūpību. Tagad šīs agrāk plaši nepopularizētās zināšanas kļūst pieejamas (līdzīgi kā mūsu dzīvē ir ienācis, sākotnēji militārām vajadzībām izstrādāts, internets, mobilais telefons, reaktīvā lidmašīna, uzņēmumu formas tērps). Tagad treniņu laikā var apgūt, kā 3-6 cilvēku liela komanda „izsit pamatu" no kājām 10 reizes lielākai grupai, iegūt iemaņas, kas biznesā palīdzēs cīnīties ar individuāli profesionāli spēcīgākiem pretiniekiem.

B02 neatklāj savus klientus šo treniņu jomā, jo vairumā gadījumu treniņam izvirzītie mērķi ir komercnoslēpums. Tāpat netiek atklātas apmācību sistēmas nianses. Par tām vienojas tikai ar konkrēto klientu. Vienīgais, ko treneri atklāj, ir daži galvenie komandas darbības pamatprincipi: efektīva struktūra, decentralizēta lēmumu pieņemšana, nevis savstarpējā patika, bet spēja sastrādāties. Lai uzskatāmāk izskaidrotu šādas komandas darbības principus, lai dalībnieki nekavējoties, skaidri un izmērāmi redzētu katras savas darbības, lēmuma un stratēģijas tiešo ietekmi uz izvirzīto mērķi, tiek piedāvāts sākumā iemaņas apgūt biznesa cilvēkam pilnīgi svešā vidē, izmantojot militārās simulācijas ekipējumu. Nav svarīgs dalībnieku dzimums, vecums, fiziskā sagatavotība, jo B02 negatavo karam, bet gan biznesa kaujām. Ja klients izvēlās militāro tematiku kā sākuma programmu, pēc pamatiemaņu apgūšanas obligāti notiek treniņa turpinājums biznesa vidē, jo tas ir galvenais spēles laukums speciālo projektu komandām.

Lietotāju raksti