Izsludina konkursu par daudzdzīvokļu mājas Valmierā Gaides ielā 1 renovāciju

SIA „Valmieras Namsaimnieks” izsludina iepirkumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotu renovāciju Gaides ielā 1, Valmierā. Ar nolikumu var iepazīties SIA „Valmieras Namsaimnieks” mājas lapā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu Semināra ielā 2a, Valmierā līdz 2011.gada 9.februārim pl.14.00.

Veicot mājas renovāciju plānots siltināt mājas fasādi, pamatus, bēniņu un pagraba pārsegumu, nomainīt koka logus un durvis, sakārtot ieejas mezglus, veikt kosmētisko kāpņu telpu remontu, veikt siltumapgādes, ventilācijas sistēmu renovāciju un jumta seguma ieklāšanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija tiks veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros.

Lietotāju raksti