Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija saņēmusi ziedojumu jaunu ērģeļu būvei

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija saņēmusi 60 000 EUR lielu ziedojumu no Vācijā mirušās Irēnes Narvaites mantojuma fonda, tādejādi izpildot vācu ērģelnieces testamentā izteikto vēlēšanos. Ziedojums tiks izmantots jaunu ērģeļu būvei vienā no Mūzikas akadēmijas mācību telpām.

Irēne Narvaite, vācu tautības ērģelniece (02.11.1914., Rīgā - 20.12.2009., Hamburgā) studējusi Latvijas Valsts konservatorijā (tagadējā JVLMA) ērģeļu un kompozīcijas klasēs pie profesoriem Paula Jozuusa un Jāzepa Vītola. Sevišķa uzticība un cieņa savulaik Irēnei Narvaitei bijusi pret profesoru Jāzepu Vītolu. Pateicoties viņam, Narvaitei kā vācietei tika piešķirta Latvijas valsts stipendija, bez kuras viņai nebūtu bijis iespējams studēt. Visu studiju laiku prof. J. Vītols bija veicinājis viņas muzikālo attīstību un sniedzis padomu arī grūtajā izšķiršanās brīdī - repatriēties vai palikt dzimtenē. Arī pēc repatriācijas, līdz pat prof. J. Vītola nāvei viņiem bija aktīva sarakste. Vēstules Irēne Narvaite rūpīgi uzkrājusi, saglabājusi cauri visām bēgļu gaitām un sakārtojusi. Viņas vēlēšanās bija - pēc viņas nāves nodot šo vēstuļu oriģinālus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai līdz ar daļu no viņas uzkrājumiem.

Jāpiebilst, ka ērģeļu būves kopējās izmaksas ir 90 000 EUR.

Jāmin, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir vienīgā Mūzikas augstskola Latvijā, un pagājušajā koncertsezonā tā svinēja savu 90 gadu jubileju. Latvijas mūzikas dzīvei tā ir devusi ievērojamus komponistus, izpildītājmāksliniekus un mūzikas zinātniekus.

Lietotāju raksti