Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem?

Valmieras un tuvāko novadu darba devējiem būs iespēja to noskaidrot!

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī šajā rudenī piedāvā bezmaksas mācību programmas. Kopš 2010.gada pavasara iespēju iegūt jaunas zināšanas un veicināt savu pieredzi izmantojuši vairāk nekā 510 darba devēji - uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.

LDDK Biznesa resursu centrs aicina darba devējus, kam rūp uzņēmuma ilgtermiņa attīstība, sociālā dialoga attīstība uzņēmumā, nozarē un nacionālajā līmenī, piedalīties kursos, kas šajā rudenī notiks Valmierā.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Darba devēji ir ļoti praktiski cilvēki, kas izvērtē pieejamos resursus, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma mērķus. Tādēļ izvēloties veltīt trīs dienas mācību apmeklēšanai, lai apgūtu ko jaunu, darba devējs iegulda savu darbinieku profesionālajā izaugsmē un organizācijas nākotnē ar LDDK un ESF atbalstu.

LDDK piedāvātās mācību programmas ļauj uz savu ikdienas darbu paskatīties no malas un izvērtēt uzņēmuma darbību, kā arī atklāj jaunas pieejas, piemēram, darbinieku un darba devēju attiecību veidošanā, izmantojot sociālā dialoga iespējas."

2011.gada 30.novembrī ar turpinājumu 7.un 14.decembrī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora telpās notiks mācību programma par tēmu „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība". Kursu dalībnieki šajā mācību programmā meklēs atbildi uz tādiem jautājumiem kā: Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem? Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu?

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu [email protected]. Tālruņi uzziņām: 26569525, 67213003

Citas pilsētas, kurās notiks mācību programmas 2011.gadā - Preiļi un Rīga.

Mācību programma izstrādāta sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) metodoloģiju, Latvijas ekspertu pieredzi, ņemot vērā Latvijas situāciju un specifiku. Šī mācību programma darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejama bez maksas. Mācībās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu.

Informācijai:

Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos" (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošina SIA „Comperio".

Precīza informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv, http://www.comperio.lv/?id=346 un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

Lietotāju raksti