Kas jāzina mikronodokļa maksātājam, slēdzot darba līgumu ar darbinieku

Lai arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs, kurā sniedzam informāciju par darba tiesiskajiem aspektiem un darba aizsardzības jautājumiem, Valmierā darbojas jau trešo gadu, šī gada...

Mikronodokļa maksātājiem (individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieka vai zvejnieka saimniecībām, kā arī fiziskām personām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību) saskaņā ar 2010. gada 1. septembrī spēkā stājušos Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ir tiesības nodarbināt ne vairāk kā piecus darbiniekus. Slēdzot darba līgumus, tajos jāiekļauj visi tie paši noteikumi, kas „parasta” uzņēmuma darba līgumā. Turklāt jāievēro, ka attiecīgais darbinieks drīkst būt nodarbināts tikai vienā mikrouzņēmumā un noteikti tajā jābūt iesniegtai viņa algas nodokļu grāmatiņai.

 

Tā kā mikrouzņēmumu nodoklis aizstāj četrus maksājumus – uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska nodevu, - Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3. pantā norādīts, kāda informācija obligāti jādara zināma mikrouzņēmuma darbiniekiem. Proti - darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma, taču ikvienam darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai. Tas nozīmē, ka darbiniekam jābūt informētam, ka par viņu var tikt veiktas mazākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nekā standarta likme, tādējādi ietekmējot arī darbinieka sociālās garantijas. Šo norādi var iekļaut darba līguma tekstā vai arī izmantot, sagatavojot un parakstot atsevišķu pielikumu darba līgumam.

 

Iespējamais veids, kā šo informāciju iekļaut līguma pielikumā, ir:

„Darbinieks tiek informēts, saprot un labprātīgi piekrīt veikt darbu sabiedrībā, kura maksā mikrouzņēmuma nodokli. Tas nozīmē, ka:

1. Darbinieks sabiedrībā strādā, iesniedzot savu nodokļa grāmatiņu, un darbiniekam nav tiesību citur izmantot nodokļu atvieglojumus;

2. No darbinieka algas netiek ieturēti nodokļi vispārējā kārtībā, darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska nodeva;

 3. Darbiniekam ir tiesības reģistrēties kā valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējam un no saviem ienākumiem patstāvīgi maksāt valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas tam paredzētiem gadījumiem.”

 

Līdzās līgumā iekļaujamajai informācijai uzņēmējiem-mikronodokļa maksātājiem jāatceras, ka viena darbinieka darba alga šādā uzņēmumā nedrīkst pārsniegt 500 latus.

 

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, darba devēji var vērsties LDDK reģionālajā konsultāciju centrā, kur bez maksas tiks sniegtas konsultācijas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. LDDK Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Valmierā, Garā ielā 7, 206. kabinetā. Varat arī zvanīt pa tālruni 64233448, mob.tālr. 28610420 vai sazināties pa e-pastu [email protected].

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.

Lietotāju raksti