Katrai dienai – savs dzejolis. Launkalnē literārajā pēcpusdienā viesosies dzejnieks Jans Ikes

Šo sestdien, 12. septembrī, pulksten 15 Launkalnē literārajā pēcpusdienā viesosies dzejnieks Jans Ikes (Jānis Lūciņš). Viņš mēros tālu ceļu no Kurzemes savā ziņā launkalnietes, mūziķes Signes Balteres dēļ, proti, Signe komponējusi mūziku divām dziesmām ar Jana Ikes vārdiem.

Launkalnē Jans Ikes lasīs dzeju no savas jaunākās grāmatas “12”, savukārt Signe Baltere dziedās savas dziesmas ar viņa vārdiem.
Dzejas pēcpusdiena ieplānota Launkalnes āra skatuvē, bet  lietus gadījumā  – Launkalnes klubā.   Ieeja pasākumā ir bez maksas, aicināts ikviens interesents. 

“12” ir ceturtā Jana Ikes grāmata, tās atvēršanas svētki jau notikuši vairākās Latvijas pilsētās. Dzejnieks intervijās atzinis, ka, pārskatot gadu no savas dzīves, spējis ik dienu vārdos ietērpt dažādas emocijas, tā uzzinot ko jaunu arī pats par sevi, proti, 2019. gadā ik dienu sacerējis tieši vienu dzejoli, kas tad arī iekļauts grāmatā “12”.

Mūziķi Signi Balteri Jans Ikes uzrunājis, lai viņa pēc savas izvēles video norunā vienu no šās grāmatas dzejoļiem. “Man tas bija pārsteigums,” “Ziemeļlatvijai” teic Signe Baltere, jo iepriekš ar šo dzejnieku nebija sadarbojusies.

“Es atbildēju, ka labāk uzrakstītu dziesmu ar viņa vārdiem. Labi, lai mēģinot. Dziesma viņam patika, tad tapa nākamā, un nu jau dzejniekam ir plāni par lielāku sadarbību nākamgad,” stāsta Signe Baltere.

“Mums jāprot mazāk uztraukties un vairāk baudīt dzīvi. Rast vienkāršās lietās mazu burvestības dzirksti. Mums jāprot ieklausīties mazā balstiņā, kas pauž bezgala vienkāršas patiesības. 

Paldies Signei Balterei, ka atgādināji to, dāvājot arī daļiņu sevis,” šādus atzinīgus vārdus dzejnieks Jans Ikes ierakstījis savā Facebook kontā.

Lietotāju raksti