Mediķiem piedāvā pieredzes apmaiņas iespējas Eiropas Savienībā

No šā gada 9. februāra veselības aprūpē iesaistītajām personām ir iespējas pieteikties kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumiem jebkurā Eiropas Savienības valstī. Savukārt veselības aprūpes iestādes var aicināt ārvalstu speciālistus pieredzes apmaiņā uz Latviju. Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiks segti Veselības ministrijas īstenotā un ESF līdzfinansētā veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta ietvaros.

Veselības ministrijas īstenotā un ESF līdzfinansētā veselības aprūpē strādājošo tālākizglītības projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai ietvaros ir uzsākta pieteikšanās veselības aprūpē iesaistīto personu kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumiem.

Pieredzes apmaiņas aktivitātei var pieteikties jebkura Latvijas veselības aprūpē iesaistīta persona. Fiziskās personas (ārsti, medicīnas māsas u.c.) var pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti, savukārt juridiskās personas (slimnīcas, veselības aprūpes centri, profesionālās asociācijas u.c.) var pieteikt ārvalstu ekspertu pieredzes apmaiņas aktivitātes realizēšanai Latvijā (ārvalstu eksperta piesaiste apmācību īstenošanai Latvijā). Ārvalstu eksperts var būt no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Pieredzes apmaiņas pretendentam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā līdz pat 7 dienām.

Ārvalstu ekspertam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts līdz Latvijai un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā līdz pat 7 dienām.Pieteikuma anketas ir atrodamas projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv, kur ir pieejama arī papildu informācija. Aizpildītās pieteikuma anketas ir iesniedzamas Veselības ministrijā, kur projekta eksperti katru pieteikumu individuāli izvērtēs.

Par projektu:

Veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" tika uzsākts 2008. gada oktobrī. Projekta ietvaros bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas ārstniecības nozares darbinieku visā Latvijā - ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem medicīnas darbiniekiem. ESF līdzfinansētais projekts ir pats apjomīgākais no Latvijā līdz šim realizētajiem medicīnas darbinieku tālākizglītības projektiem - gan apmācāmo personu skaita, gan investētā finanšu apjoma ziņā.

Lietotāju raksti