Piešķir 5,5 miljonus eiro latviešu-igauņu kopprojektiem 6

Lai veicinātu reģiona kopējo attīstību un uzlabotu dzīves kvalitāti dažādās jomās, tuvākajā laikā tiks uzsākti 14 jauni latviešu un igauņu sadarbības projekti par kopsummā 5,5 miljoniem eiro, kas konkursa kārtā apstiprināti Igaunijas - Latvijas programmas ietvaros.

Atbalstīto iniciatīvu skaitā ir Igaunijas un Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbība pakalpojumu koordinēšanai un uzlabošanai, pārrobežu ceļa Mazsalaca - Killingi-Nõmme atjaunošana un asfaltēšana, vietējo farmācijas kompāniju sadarbošanās jauna pretgripas medikamenta izstrādei, vienotas bioloģiski audzēto kartupeļu ražošanas ķēdes izveide, kā arī vietējo lauksaimniecības produktu ražotāju un gourmet restorānu sadarbības stiprināšana.

Igaunijas - Latvijas programma iepriekš jau atbalstījusi 37 projektus dažādās jomās, lai veicinātu kopējā reģiona attīstību un ekonomisko konkurētspēju.

Lēmumi par minēto projektu atbalstu tika pieņemti Programmas uzraudzības komitejas sēdē 26.-27. maijā Jūrmalā.

Apstiprināto projektu kopsavilkumi

Reconstruction of the Road Killingi-Nõmme - Mazsalaca Projektā plānots uzlabot pierobežas reģiona pieejamību, atjaunojot un asfaltējot ceļu no Mazsalacas uz Killingi-Nõmme Igaunijā. Tas būtiski uzlabos situāciju vietējiem iedzīvotājiem, kas šobrīd cieš no ceļa putekļiem un ceļa izbraukšanas grūtībām, veicinās tūristu piekļuvi apkārtnei, kā arī nodrošinās alternatīvu maršrutu kravas transportam.

Best Teams

Lai uzlabotu un harmonizētu ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojumus abās valstīs, sadarbības projektu īstenos Igaunijas Veselības pārvalde, Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca (EE). Vadības līmeņa sadarbība procedūru saskaņošana un kopīgas medicīniskā personāla apmācības palīdzēs ātrās neatliekamās palīdzības brigādēm sniegt kvalitatīvus un līdzvērtīgus pakalpojumus visiem pierobežas reģiona iedzīvotājiem.

Gauja/Koiva Vienoti standarti un kopīgs plāns igauņu un latviešu kopējās Gaujas/Koivas upes ūdens kvalitātes pārraudzībai - ar šādu mērķi sadarbosies Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Baltijas Vides forums Igaunijā un Latvijā, Tallinas tehniskā universitāte un Igaunijas Dabaszinātņu universitāte.

Smart Gardens Lai uzlabotu pakalpojumus botānisko dārzu apmeklētājiem, sadarbības projektu īstenos Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, Tartu Universitātes Botāniskais dārzs un tā Draugu apvienība (EE) un Latvijas Vides attīstības biedrība. Projektā tiks izveidotas interaktīvās kartes apmeklētājiem, topogrāfiskās kartes, augu datubāze, kā arī kopīgos pieredzes apmaiņas semināros apmācīti abu valstu botānisko dārzu darbinieki.

Green Corridor Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Igaunijas Vides pārvaldes Põlva-Valga-Võru reģiona administrācijas kopprojektā plānots apzināt ekosistēmas, putnu un dzīvnieku sugas un migrāciju pierobežā, kā arī izstrādāt kopīgu reģiona bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai.

Eagles Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Ornitoloģijas biedrība sadarbosies, lai kopīgi novērotu un izpētītu zivju ērgļa un baltastes ērgļa sugas abās valstīs. Projektā plānots iesaistīt un izglītot par šīm ērgļu sugām dažādas saistītās organizācijas, skolniekus un citus interesentus.

DELBI

Lai stiprinātu mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmējdarbības uzsācēju pieeju pārrobežu tirgum, kā arī pārrobežu sadarbību dažādu biznesa nozaru ietvaros, kopīgu projektu ar plašu aktivitāšu klāstu īstenos Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Igaunijas Biznesa kamera Latvijā, Tartu un Valgas pašvaldības un Vidzemes Reģiona profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs.

BaltOrgPotato

Septiņas bioloģiskās lauksaimniecības jomas organizācijas plāno nākamo divu gadu laikā kopīgiem spēkiem veicināt Igaunijas un Latvijas bioloģiski audzēto kartupeļu konkurētspēju un izveidot vienotu ražošanas ķēdi. Projektā iesaistītie ir SIA Aloja Starkelsen (LV), Latvijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Igaunijas Biodinamikas asociācija, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (LV), Jegevas (Jõgeva) augu selekcijas institūts (EE) un Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts (LV).

EstLat Pharma

Divi vietējie uzņēmumi ar ievērojamu ķīmiskās sintēzes un zāļu ražošanas pieredzi plāno sadarboties, lai kopīgi izstrādātu jaunu pretgripas medikamentu. Igaunijas uzņēmuma TBD-Biodiscovery stiprā puse ir sintēze un zinātniskie pētījumi, savukārt Latvijas uzņēmumam Grindeks ir liela pieredze zāļu ražošanā. Abiem uzņēmumiem apvienojot kompetenci un sadarbojoties, tiks stiprināta farmācijas biznesa nozare reģionā.

FoodArt Projekts plāno stiprināt saites starp lauku pārtikas ražotājiem un gourmet restorāniem, popularizējot no kvalitatīviem pašmāju produktiem un pēc vietējām tradīcijām gatavotus ēdienus kā īpašu piedāvājumu restorānos. Projektā plānotas kopīgas apmācības un pārrobežu pieredzes apmaiņas saimniecībām, kā arī kontaktu veidošanas pasākumi ar gourmet restorānu pārstāvjiem. Youth Initiatives and Co-operation Ventspils Jauniešu dome un Leisi pašvaldības atbalstītā biedrība Triigi Adventure Beach Sāremā salā kopīgi organizēs neformālās un interešu izglītības aktivitātes jauniešiem, uzsvaru liekot uz dažādām sociāli aktuālām tēmām - jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, jauniešu mediji, veselība un sociālā atbildība, kā arī sadarbība radošajā jomā. Est-Lat Urban Activists Aktīvu kopienu sadarbību uzsāks aktīvisti no Tartu un Rīgas, kam interesē piedalīties pilsētvides plānošanā. Projekta ietvaros notiks virkne sadarbības aktivitāšu iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, ko organizēs projekta ieviesēji - Igaunijas NVO Pilsētvides laboratorija (Urban Lab) un fonds Society Technologies Latvijā.

Artists for Development Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Tartu Radošo industriju centrs un mākslas izglītības centrs Trīs krāsas sadarbojoties stiprinās mākslinieku lomu vietējā sabiedrībā. Dažādu radošo jomu pārstāvji tiks iesaistīti kultūras apmaiņas aktivitātēs, kā arī kopīgi apmācīti sadarbībai ar uzņēmējiem un aktīvākai dalībai reģionālajā attīstībā un dažādu vietējo sociālo jautājumu risināšanā.

Hobby Slot Car Racing Projekts stiprinās saites starp jauniešiem no Sindi (EE) un Limbažu apkārtnes, kā vienojošo elementu izmantojot modeļu auto sacīkšu hobiju. Projekta ietvaros Limbažu un Sindi pašvaldības izvedos modeļu autotrases, kā arī organizēs kopīgas pieredzes un kultūras apmaiņas nometnes igauņu un latviešu jauniešiem.

Komentāri 6

???

Valka nekur nestartēja??? Mums jau tāpat labi:)

pirms 9 gadiem, 2011.05.31 13:16

..

Ja, nu diivaini! Valka un Valga tik unikalas, tik vienotas, bet valkai neviena projekta. kauns.

pirms 9 gadiem, 2011.05.31 14:16

boy

100 punktu, ka tagad tik káds domé ieraudzíja: oj, varéja pretendét? :D

pirms 9 gadiem, 2011.05.31 19:49

X

Ko te atkal ņaudat par Valku? Es rakstā nevienu pašvaldību neatradu, ne tikai Valku. Vienas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas.

pirms 9 gadiem, 2011.05.31 20:51

:)

Cēsu kultūras un tūrisma centrs redz var. Mūsējiem nekas nav vajadzīgs. Vesela attīstības brigāde domes pirmajā stāvā.Paši tikai laikam attīstās.

pirms 9 gadiem, 2011.06.01 09:03

X

Un ko ta Valmiera, Rūjiena, Alūksne, Limbaži... arī nevar?

pirms 9 gadiem, 2011.06.01 12:16

Lietotāju raksti