Topošie studenti uztraucas vai var atļauties studēt

Pagājušās nedēļas beigās, kopā ar vidusskolas centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanu vidusskolas absolventiem, darbu uzsāka reflektantu informatīvā kampaņa „Augstskolu Anatomija",kurā speciāli apmācīti studenti sniedz konsultācijas par procesiem augstākās izglītības telpā.

 

Šogad vairāk nekā citus gadus uzdotajos jautājumos iezīmējās tendence, ka topošos studentus uztrauc sociālie jautājumi un tie rēķina, vai pašreiz var atļauties uzsākt studijas.

Studējošo kredīti, stipendijas, kopmītnes, nosacījumi, kādiem jābūt, lai tiktu budžeta vietās - šādi jautājumi, jau tagad nomoka topošos studentus un liek apdomāt studiju iespējas Latvijas augstskolās.

 

 

Lai atvieglotu studējošo sociālo spriedzi no 1. jūlija ir spēkā jaunie studentu (studējošo un studiju) kredītu noteikumi, kas pašreiz paredz atvieglotus noteikumus kredītu galvojumam, kas paredz, ka galvotājs var galvot par vairākiem studējošajiem, ja viņa ikmēneša ienākumi būs vienādi vai lielāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura tiek reizināta ar studējošo skaitu, par kuriem tiek galvots.

 

 

Bet, ja vecāki ir palikuši bez darba un nav arī neviena cita, kas varētu būt par galvotāju kredītam, iespējams vērsties vietējā pašvaldībā ar lūgumu galvot studiju kredītu.

Ikviens students var pretendēt kā uz valsts galvotajiem, tā uz komerckredītiem, kas paredzēti studiju izmaksu segšanai.

 

 

Studentiem tiek piedāvāta iespēja saņemt divu veidu kredītus, ar valsts galvojumu (tiem ir zemākas procentu likmes un atviegloti nosacījumi), kas paredzēti studiju vajadzībām. Pirmais no tiem ir studiju kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai, bet otrs ir studējošā kredīts, kas sedz studējošā ikmēneša izdevumus līdz LVL 120.00 apmēram. 

 

 

Konkrētāku informāciju par sociālajām garantijām var uzzināt rakstot [email protected] vai zvanot 67216061.

 

 

Augstskolas, par kurām interesējas visvairāk ir Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Pirms studijām studentus visvairāk interesē tieši datumi, līdz kuriem šajās augstskolām var pieteikties, kā arī jautājums, kurā augstskolā konkrētā studiju programmā studēt. Bet tiek uzdoti arī ļoti daudzi jautājumi, par to kā atšķiras privātās no valsts augstskolām un kādas sociālās garantijas (budžeta vietas, stipendijas u.c.) tās var piedāvāt.

 

Telefoncentrāle savu darbību turpinās līdz 10. septembrim - līdz šim laikam studentiem ir iespēja zvanīt uz 67216061, rakstīt uz e-pastu [email protected] vai izmantot skype konsultācijas uzzini.lsa un uzdot viņiem interesējošos jautājumus.

 

 

Konsultāciju laiks - darbdienās no 9:00 - 18:00, Sestdienās, Svētdienās no 10:00 - 16:00.Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

 

Reflektantu informatīvā kampaņa tiek rīkota ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības satura un eksaminācijas centra atbalstu. Tās saturs tiek veidots ar Valsts izglītības aģentūras un Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID.LV) atbalstu.

Lietotāju raksti