Turpinās ēku restaurācija un rekonstrukcija Valmieras vecpilsētā

Projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" ietvaros tiek turpināta ēku restaurācija un rekonstrukcija Pilskalna ielā 2. Janvārī pabeigta ēku siltināšana un ārsienu apšūšana. „Divām ārsienām izmantoti restaurēti vecie dēļi, savukārt pārējām divām izmantots jaunu dēļu apšuvums. Ēka ieguvusi arī jaunu pelēku krāsojumu. Šobrīd nozīmīgākie darbi tiek veikti iekštelpās - strādā apmetēji, krāsotāji, kā arī tiek klātas jaunas grīdas. Pamatstāvā notiek mūru restaurācijas darbi un galdniecībā top jaunas ārdurvis. Noslēgumam tuvojas saglabājamo seno durvju restaurācija," informē projekta koordinatore Indra Vīlistere.

Turpinās arī pretendentu atlases process vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrādei. Kā stāsta Indra Vīlistere, plāna izstrādes mērķis ir izveidot labvēlīgus apstākļus vecpilsētas teritorijas racionālai izmantošanai, veicinot teritorijas attīstību. „Plāns tiek izstrādāts, lai paaugstinātu vides kvalitāti, radītu jaunus tūrisma objektus un tūristiem pievilcīgu vidi. Vēlamies paplašināt vecpilsētas teritorijas izmantošanas iespējas - rekreācijai, kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vides izzināšanai. Jārada priekšnosacījumi ainavas estētiskās kvalitātes paaugstināšanai, nodrošinot stilistiski vienotu vides dizaina elementu veidošanu. Plāna izstrādātāju uzdevumos ietilpst Gaujas krasta teritorijas un centra skvēra kā pilsētas publiskā laukuma izmantošanas priekšlikumu izstrāde. Tiks pētītas Rātsupītes gravas perspektīvās izmantošanas iespējas, kā arī jārod risinājums pilsdrupu arhitektoniskajai attīstībai."

Noslēgumam tuvojas arī divu mācību programmu izstrāde amatnieku apmācībai koka ēku restaurācijā Vidzemes Augstskolā un Ērgļu arodvidusskolā. Kā stāsta Indra Vīlistere, izveidotās programmas būs projekta ieguldījums ne tikai izglītības un mūžizglītības programmu piedāvājuma paplašināšanā, bet ilgtermiņā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Vidzemē.

Projekta ietvaros notiek arī darbs pie bukleta „Valmiera - sena pilsēta pie Gaujas" izstrādes. Bukletā paredzēts ievietot informāciju un ilustratīvo materiālu par Gauju, Valmieras vecpilsētu un projektā paveikto. Buklets tiks izdots 1000 eksemplāros, un to paredzēts izplatīt bez maksas. Valmieras vēstures aprakstos būs ne tikai valmieriešiem jau labi zināma informācija, bet arī daži jauni fakti. Labākai pilsētas iepazīšanai izdevums noderēs arī Valmieras viesiem.

Jau ziņots, ka projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" kopējais finansējums ir 694 918 latu, no kuriem 85% ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% - Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Lietotāju raksti