un nekad vairs...

viss reiz notiek pirmo un  vienīgo reizi...viss reiz notiek pirmo un  vienīgo reizi...

... un nekad mēs vairs nebūsim tie paši,
kas, bērnu dienu mulsumu pārdzīvojuši,
jau sajutāmies lieli,
un ātrāk no vecāku ligzdas ārā taisījāmies...

... un nekad vairs nebūs tā, kā bija toreiz,
kad pirmais randiņš satrauca,
un vēderā tauriņi dejoja,
kad pirmā mīlestība gaisā virmoja...

... un nekad vairs nebūs tās sajūtas,
kad pirmā skola aiz muguras,
un tad nākamā,
un tad pavērās lielās dzīves plašumi...

.. un nekad vairs...
viss reiz notiek pirmo un  vienīgo reizi...

Lietotāju raksti