Vadošie izglītības speciālisti var pieteikties Eiropas stipendijām

Eiropas Komisija ir izsludinājusi ikgadējo konkursu Mūžizglītības programmas mācību braucieniem un aicina vadošos izglītības speciālistus pieteikties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumiem 33 valstīs. Latvijai šogad ir iedalīta 31 stipendija ar kopējo finansējumu 49 000 eiro.

Mācību braucieni ir maksimums nedēļu ilga informācijas, pieredzes un ideju apmaiņa starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem. Programmas dalībnieki var apmeklēt izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par noteiktu izglītības politikas vai ar izglītības sistēmas jautājumiem saistītu tēmu.

Mācību braucienu dalībniekiem ir labi jāpārzina darba grupas valoda. Programmā var piedalīties vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa izglītības sistēmas administratīvie darbinieki, izglītības iestāžu direktori un to vietnieki mācību darbā, izglītības atbalsta pakalpojumu, nodarbinātības dienestu vai karjeras atbalsta centru pārstāvji, mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, iestāžu struktūrvienību vadītāji, pētnieki, kā arī citi izglītības politikas veidotāji.

Mācību braucienu programmā pieteikšanās notiek divas reizes gadā. Šogad pieteikumu iesniegšanas termiņi ir 31.marts (braucieniem no šā gada septembra līdz 2012.gada februārim) un 14.oktobris (braucieniem, kuri notiks no šā gada marta līdz 2012.gada jūnijam).

Lai pieteiktos mācību braucienam, no elektroniskā kataloga jāizvēlas četri interesējošie un profesionālajai darbībai vislabāk atbilstošie braucieni un jāaizpilda tiešsaistes iesnieguma veidlapa. Gan mācību braucienu tēmu katalogs, gan pieteikšanās veidlapas ir pieejamas Eiropas Profesionālo mācību attīstības centra (CEDEFOP) mājaslapā: http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Oriģinālais iesniegums un viena tā kopija, CV latviešu valodā, kā arī iesnieguma veidlapas 9.-12. punkta tulkojums latviešu valodā jāatsūta Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA), kas veic mācību braucienu dalībnieku atlasi nacionālā līmenī. Ņemot vērā nacionālās atlases rezultātus, CEDEFOP izveido braucienu grupas 6-15 cilvēku sastāvā, īpašu uzmanību veltot dalībnieku profesionālajai darbībai, dzimumu līdztiesībai un valstu pārstāvniecībai.

„Pagājušajā gadā mācību braucienos devās 30 stipendiāti no Latvijas. Dalībniekiem bija liela interese par jauno tehnoloģiju pielietošanu izglītībā un profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu," stāsta Dagnija Dilāne, VIAA Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departamenta direktore.

Mācību braucieni ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sastāvdaļa. To Latvijā administrē VIAA.

Lietotāju raksti