Alūksne vēlas Api sev

Gaidāmā Latvijas novadu reforma uzjundī viedokļu vētras pašvaldībās. Pirms nedēļas, 8. jūlijā, Alūksnes novada dome sasauca ārkārtas sēdi, lai izskatītu Apes novada iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu, kas Alūksnes pašvaldībā reģistrēts šogad 6. jūnijā.

Iesniegumā, par ko rakstīja arī “Ziemeļlatvija”, 222 Apes novada iedzīvotāji izteikuši vēlmi pašvaldību administratīvi teritoriālajā reformā Apes pilsētu un Apes pagastu pievienot Alūksnes novadam, bet Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM)  piedāvātajā novadu kartē  viss Apes novads ir iezīmēts kopā ar Smiltenes novadu un Raunas novadu.

Izskatot 222 apeniešu iesniegumu, Alūksnes novada dome nolēma, vispārīgi vienojoties, atbalstīt Apes un Alūksnes novadu apvienošanu bijušā Alūksnes rajona administratīvajās robežās, savā mājaslapā informē Alūksnes novada pašvaldība.

“Smējos, ka Apes novada domei tagad jāpieņem lēmums pārtraukt projekta izstrādi Alūksnes sporta nama būvniecībai. Viņi lemj par mums, tāpat mēs lemsim par viņiem,” pajoko Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts, bet jau nopietni piebilst, ka Apes novada pašvaldībai nav saistoši citu pašvaldību lēmumi un Apes novada deputātu nostājā nekas nav mainījies, – pašvaldībai ir būtiska  VARAM nostāja (priekšlikums pievienot Apes novadu Smiltenes novadam), un Apes novada deputātu viedoklis pašreiz neatšķiras no VARAM viedokļa.

Tiklīdz šovasar tiks pabeigta Apes tautas nama ēkas siltināšana un lielās zāles remonts, pašvaldība plāno tautas namā sarīkot Apes novada iedzīvotāju sanāksmi bez Alūksnes un Smiltenes novada pārstāvju līdzdalības un izskaidrot saviem iedzīvotājiem apsvērumus, kāpēc pašvaldība domā par labu Smiltenei, nevis Alūksnei, teic J. Liberts. 

“222 iedzīvotāji nav visi mūsu novada iedzīvotāji (Apes novada teritorijā uz 2019. gada 1. janvāri bija reģistrēti 3555 iedzīvotāji – redakcijas piezīme),” piebilst Apes novada mērs.

Apē vienreiz jau esot notikusi sanāksme par novadu reformu, kurā piedalījušies Alūksnes novada pārstāvji, taču šis pasākums bijis maz apmeklēts, atnākuši tikai kādi 20 apenieši atšķirībā no sanāksmes Gaujienā, kur tikties ar Smiltenes novada domes pārstāvjiem ieradies tik daudz cilvēku, ka zāle bijusi pilna. 

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Ar informāciju pret dezinformāciju