Prioritāte – pievērsties katram gadījumam individuāli

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu reemigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveidoja piecu reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus. Smiltenes novada pašvaldība aktīvi iesaistās reemigrācijas projektā ar mērķi sniegt informatīvu atbalstu, lai veicinātu novadnieku un tautiešu atgriešanos Latvijā un Smiltenes novadā.

“Katram, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā vai pārceļas uz citu pilsētu, nākas saskarties ar jautājumiem, kas varbūt ikdienišķā un ierastā vidē nebūtu aktuāli. Reemigrācijas koordinēšanai pašvaldībā nozīmīga loma ir pievērsties katram gadījumam un interesentam individuāli. Katram, kurš interesējas par novada iekšējo klimatu, lietu kārtību, ir sava pieredze un izpratne par notiekošo, tādēļ ir svarīgi, lai atbalsta persona būtu pieejama, saprastu konkrēto vajadzību un spētu ar empātiju izprast jautājuma nozīmīgumu un sniegt nepieciešamo atbalstu,” saka Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika, kura pašvaldībā veic koordinējošos darbus, kas saistīti ar reemigrantiem.

Kopš 2018. gada Smiltenes novada teritorijā apzināti ir atgriezusies aptuveni 51 reemigranta ģimene. 2018. gadā tās bija 18 personas, pērn – 24, bet šajā gadā līdz augustam – deviņas.

“Protams, interesentu ir daudz vairāk un interesējošie jautājumi skar gan izglītības pieejamību bērniem pirmsskolas vai skolas vecumā, dzīvesvietas jautājumus, darba iespējas novadā, bet ne vienmēr reemigrantu ekspektācijas sakrīt ar patieso dzīves realitāti, ko spēj piedāvāt pašvaldība. Smiltenes novads visos šajos jautājumos ir diezgan unikālā situācijā – interesentu ir daudz, bet Smiltenes pilsētas un novada kapacitāte vienkārši nepieļauj lielu iedzīvotāju pieplūdumu. Arī turpmāk daudz jāstrādā pie dzīvojamā fonda attīstības veicināšanas, izglītības pieejamības jautājumiem bērnudārzos, kā arī jārada vēl dinamiskāka un attīstītāka uzņēmējdarbības vide, lai kvalificētiem un izglītotiem speciālistiem būtu, kur sevi pierādīt,” stāsta Smiltenes novada pašvaldības speciāliste.

L. Beitikas kā koordinatora uzdevums ir reemigrantiem ieteikt speciālistus, pie kā vērsties, konsultēt, meklēt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem – darboties kā vidutājam, lai palīdzētu koordinēt sadarbību ar iestāžu speciālistiem un rastu atbildes uz visām neskaidrībām bez pastarpinātas un sarežģītas komunikācijas ķēdes.

“Reemigrācijas procesu sekmēšana pašvaldībā nav tikai koordinatora entuziastiska darbība, bet tā sevī ietver visas pašvaldības pārstāvētās nozares, attīstības plānus un darbojošās iestādes, tādēļ bez kopējas sadarbošanās nevar iedomāties atbalsta sniegšanu reemigrantiem. Smiltenes novads vēl ir tikai pašā ceļa sākumā reemigrācijas procesu virzībai, bet tas noteikti ir jautājums, kas ir un būs aktu­āls pašvaldības darāmo darbu sarakstā,” saka L. Beitika.

Konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietverto aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz reemigrācijas sekmēšanu, Smiltenes novada domei tika piešķirts finansējums desmit tūkstošu eiro apmērā. Konkursa atbalsta finansējums paredzēts virknei aktivitāšu, tostarp video stāstu “Nāc dzīvot Smiltenes novadā!” veidošanai; atbalstam mācību materiālu iegādei un izstrādei, lai veicinātu valodas apguvi reemigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs.

Par mediju projekta raksta saturu atbild laikraksts “Ziemeļlatvija”.
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

20200804-0805-maf-logo-mazs.jpg

#SIF_MAF2020

Mediju projekts