Aicina doties lidojumā no iztēles lidostas

Palsmanes kultūras namā pirmizrādi piedzīvojis pagasta amatierteātra “Randiņš” (režisore Zinaida Bērza) jaunākais iestudējums – novadnieces Marikas Svīķes dzeja muzikālā izrādē “Karte uz tauriņa spārna”.

Visas sēdvietas zālē bija aizņemtas. Skatītāju vidū bija ne tikai palsmanieši, bet arī smiltenieši, grundzālieši, variņieši un vēl citi novada iedzīvotāji.

Kas dzīvē ir vērtīgākais?

Izrāde “Karte uz tauriņa spārna” nav iestudēta tradicionālajā, teātrim ierastajā formātā. Darbība norisinās nevis uz skatuves, bet zālē. Aktieri neatveido konkrētus personāžus, viņi publikai nodod Marikas Svīķes dzejas vēstījumu caur tēliem, kas nosaukti emociju un rakstura īpašību vārdā. Iestudējumā skan arī dziesmas ar Marikas vārdiem, kam melodiju sacerējuši teātra aktieri Dace Purvlīce un Jānis Glāzers. 

Uzvedumā piedalās arī Grundzāles kultūras nama radošā apvienība “Prieks, kur tu rodies?!”. 

Izrādes darbība norisinās iztēles lidostā. “Aicinām jūs katru ieiet savā iztēles lidostā, lai katrs noformulētu priekš sevis to, kas dzīvē ir vērtīgākais, – vai tās materiālās vērtības vai dzīvība, nāve un mīlestība,” publiku uzrunāja Palsmanes amatierteātra un arī jaunā iestudējuma režisore Zinaida Bērza.

“Ir laba sajūta,” pēc tam, kad priekškars jau kritis, “Ziemeļlatvijai” atzīst Z. Bērza. “Tas tāpēc, ka mēs, aktieri, strādājam ar labu materiālu, un tas mums  ir  devis pozitīvus impulsus. Domāju, ka no tā iegūst arī skatītāji,” cer režisore.

Uz pirmizrādi Palsmanē nevarēja ierasties dzejniece Marika Svīķe, taču viņa cer, ka varbūt varēs būt klāt nākamajās izrādēs 30. martā. Tad pulksten 15 “Karti uz tauriņa spārna” varēs noskatīties Bilskas pamatskolas zālē, bet pulksten 18 – Grundzāles kultūras namā.


Par dzejnieces Marikas Svīķes teikto lasiet piektdienas, 22.marta laikraksta "Ziemeļlatvija" numurā vai šeit, iegādājoties rakstu pilnā apjomā. 


Novados