Aicina piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par Smiltenes novada pašvaldības darbu

Līdz 2021.gada 19.februārim Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par dzīves vidi Smiltenes novadā un pašvaldības darbu aizvadītajā gadā, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Nemainīgi aptaujā aicinām novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Aptaujā ietverti arī vairāki jauni jautājumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stāsies spēkā ar šī gada 1. jūliju. Saņemto datu mērķis ir iegūt informāciju par iedzīvotāju apmierinātību novadā un to, kā iedzīvotāju vērtējums ir mainījies laika gaitā. Anketā kopumā ir iekļauti 19 jautājumi, kuriem iedzīvotāji ir aicināti pievienot savus piemērus un komentārus, lai pašvaldības iepriekšējā darba rezultātu varētu novērtēt objektīvāk.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, atvēlēt laiku un izteikt viedokli par dzīves vides pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Smiltenes novadā. Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek pārrunāti nodaļu un iestāžu vadītāju sanāksmēs un ņemti vērā, plānojot darbus. Aptauja tiek organizēta jau devīto gadu, tā ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā.

Anketu aicinām aizpildīt elektroniski ŠEIT, savukārt drukātā veidā anketas lūdzam līdz 19. februārim ievietot pastkastītē pie kādas no Smiltenes novada pagastu pārvaldes vai Smiltenes novada domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. Iedzīvotāju aptaujas anketa būs pieejama arī pašvaldības izdevuma “Smiltenes Novada Domes vēstis” janvāra numurā. Anketa drukāšanai pieejama šeit.

Ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem var iepazīties sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība-Iedzīvotāju aptauja”.

Novados