Aicina piedalīties LEADER projektu konkursā

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) no 6. janvāra līdz 6. februārim. EPS iespējams reģistrēties ikvienam projekta iesniedzējam – biedrībai, uzņēmumam, privātpersonai u.tml., ierodoties LAD klientu apkalpošanas daļā Valmierā personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, kā arī jābūt reģistrētai e-pasta adresei. Piektajā kārtā iesniedzami projektu pieteikumi rīcībās “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū”, kur kopējais pieejamais finansējums ir 187 484,60 EUR un “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ar pieejamo finansējumu 23 488,71 EUR.  

Rīcībai “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū” atbilst projekti, kuri paredz atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai un esošo produktu un pakalpojumu attīstībai, kā arī realizācijai tirgū, izmantojot vietējos resursus. Savukārt rīcībā “Saturīga brīvā laika pavadīšana” iesniedzami projekti, kuri paredz atbalsu iniciatīvām, kas dažādo sabiedriskās aktivitātes, sporta un mūžizglītības iespējas, iesaistot arī jauniešus un mazaizsargātās personas.

Ar plašāku informāciju par projektu konkursu, atbalsta intensitāti, realizācijas termiņiem u.tml. iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” mājaslapā zgauja.lv vai sazinoties ar biedrību pa tālruni 29163859, e-pastu [email protected].

Novados