Aicina piedalīties Valkas novada pašvaldības iedzīvotāju aptaujā 1

Valkas novada pašvaldība uzsāk darbu pie Valkas novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes. Pašlaik norit aktīvs programmas izstrādes sagatavošanās posms, tāpēc, lai mēs spētu pilnvērtīgi sagatavoties jaunās novada Attīstības programmas izstrādei, mums ir svarīgs Jūsu – Valkas novada iedzīvotāju un uzņēmēju – viedoklis.

Aicinām Jūs sniegt savu viedokli par esošo situāciju Valkas novadā un izvirzīt priekšlikumus nepieciešamajiem darbiem un projektiem, kas ir veicami Valkas novadā līdz 2028. gadam, aizpildot anketu. Jūsu ieguldījums ļaus virzīt novada attīstību un veikt uzlabojumus gan Jūsu dzīves un darbības vidē, gan arī novadā kopumā, tādējādi uzlabojot visu novada iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu dzīves kvalitāti!

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus aizpildīt anketu elektroniski, apmeklējot zemāk minētās saites:

Anketas iedzīvotājiem ir iespējams aizpildīt arī papīra formā, novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, kā arī izdrukājot un aizpildīto anketu iesniedzot Valkas novada pašvaldībā, Valkā, Beverīnas ielā 3, iesniedzot Valkas novada pagastu pārvaldes ēkās vai nosūtot pa pastu Valkas novada pašvaldībai. Saite uz anketu papīra formātā ŠEIT.

Informējam Jūs, ka aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv.

Lūdzam anketas aizpildīt līdz 2021. gada 22. augustam!

Ja Jums rodas kādi jautājumi par anketas aizpildīšanu, saturu, kā arī iegūto atbilžu turpmāko apkopošanu, analīzi un izmantošanu, Jūs varat vērsties pie Valkas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Jāņa Vindēla, zvanot pa tālruni 64707499, 25749130, vai, rakstot e-pastā: [email protected]

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Kam pieder ideja liepas zāģēt rudenī?
Rudenī zari kļūs trauslāki, bez sulas. Visur visi griež pavasarī, vai augustā.

Tas ir viss ko vajag zināt par Valkas dārznieka zināšanām.

pirms mēneša, 2021.07.26 00:03

Novados