Aicina uz Lielo talku Smiltenes novadā

Par Lielo talku viedokļi sabiedrībā dalās, – vai vajag tajā piedalīties vai tomēr palikt malā. Tie, kuri atbalsta ideju par brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā  un labiekārtošanā, var izvēlēties vietu, kur to darīt, jo Lielā Talka notiks jau šo sestdien, 27. aprīlī. 

Smiltenes novadā  būs deviņi objekti, ko piedāvā vietējā pašvaldība un kas sola pateicībā par darbu talciniekus pacienāt ar kopīgām pusdienām. Ir arī iespēja šo sestdien organizēt pašam savu talku un saņemt maisus, par ko tādā gadījumā gan iepriekš jāinformē Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļa  (tālrunis 64707868).

Labos tiltu un tīrīs ceļmalas

“Tad gan ir jāsakopj sabiedrībai nozīmīga, publiska teritorija, nevis privātmājai piegulošā apkārtne,”   piebilst Lielās talkas koordinatore Smiltenes novadā, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine un jau tagad teic paldies Smiltenes vidusskolai par padarīto, jo vēl pirms Lieldienām šās izglītības iestādes audzēkņi strādāja talkās Smiltenē, sakopjot, piemēram, parkus, Lazdukalnu un Mācītājmuižas apkārtni Smiltenes pagastā.

Savas talkošanas vietas 27. aprīlī Smiltenes novadā līdz aizvadītās nedēļas nogalei jau bija pieteikuši kāds Launkalnes pagasta Vārniņu iedzīvotājs, kurš lasīs ceļmalās izmestos atkritumus, un akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”. Šās talkas iniciatori ir Normunds Vīksna un Jānis Brakovskis. Piepulcēties viņiem var ikviens, kurš vēlas palīdzēt.

Pulcēšanās vieta sestdien pulksten 9 Smiltenes piepilsētas mežā Saltupu ielas malā (kreisajā pusē, kur netālu no Abula upes pirms Saltupiem no ielas atzarojas meža ceļš).

“Talka notiks skaistā vietā, Abula stāvkrastā. Galvenais darbs būs salabot tiltiņu pār upi. Ja būs nepieciešams, satīrīsim taciņu gar upi,” stāsta N. Vīksna.

Strādās pilsētā un visos pagastos

Šogad Lielajā talkā iedzīvotāji aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet iet vienu soli tālāk –  tos šķirot. Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ir ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu un tās kaitīgo ietekmi uz vidi,  kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu.

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā Smiltenes novadā un vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, izveidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot un uzstādīt soliņus, laipas. Līdzi jāņem  darba cimdi un grābekļi.

Smiltenē tiks sakopts Vecais parks – sagrābtas pērnās lapas, ar jauniem augiem papildināti  apstādījumi, nozāģēti atsevišķi bojātie koki un krūmi. Bērni kopā ar vecākiem varēs izgatavot un uzstādīt putnu būrīšus. Tikšanās vieta – pulksten 9 pie dīķīšu kaskādes.
Smiltenes pagastā Lielā talka notiks Līgo kalnā (pulcēšanās - pulksten 9.30).

Grundzāles pagastā talciniekus pulksten 9 gaidīs pie Grundzāles kultūras nama, no kurienes visus  ar autobusu aizvedīs uz Aumeisteriem, lai kopā ar vietējiem iedzīvotājiem uzkoptu Aumeisteru centru, teritoriju ap autobusu pieturas vietu, šķirojamo atkritumu konteineru laukumu un pašvaldības ceļiem piegulošās teritorijas.  

Palsmanes pagastā tiks sakopta Palsmanes kapsēta. Izbraukšana – pulksten 9 ar autobusu no Palsmanes kultūras nama. 
Blomes pagastā Lielajā talkā tiks sakopta brīvdabas estrāde Jeberlejā. Tiks grābtas lapas, vākti zari un atkritumi. Pulksten 9 talciniekiem  jāpulcējas pagasta centrā.

Bilskas pagastā būs divas talkošanas vietas – pie Bilskas ezera un pie Mēru muižas. Sākums  abās vietās – pulksten 10. 
Launkalnē iedzīvotāji uz pagasta sakopšanas talku tiek aicināti vienu dienu iepriekš – 26. aprīlī, lai kopā ar skolēniem sakoptu Launkalnes  apkārtni. Jāpulcējas pulksten 11 pie tautas nama.

Variņos Lielās talkas dienā talciniekus gaidīs pulksten 9 pie tautas nama. Tiks lasīti atkritumi gar ceļmalām un citās vietās pagasta centrā.

20190426-1114-liela-talka-posteris-smilt

Novados