Aicina uz tikšanos ar Daini Īvānu Kārķos

Kārķu pagasta pārvaldes pārstāve Sandra Pilskalne informē, ka piektdien, 22. martā, notiks pasākums “Likteņsliedes, dzirnas un upes”. Tas būs veltīts tiem, kuriem liktenis bija lēmis iet smago Golgāta ceļu. Pulksten 12 sāksies piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens. Pēc tam pulksten 12.30 tautas namā tikšanās ar politiķi un žurnālistu Daini Īvānu. 

S. Pilskalne aicina represētos, viņu ģimenes, skolēnus un ikvienu, kuram ir svarīga Latvijas vēsture un tautas liktenis. Pasākumā atmiņās dalīsies  ne tikai kārķēnieši, bet būs arī saruna ar D. Īvānu. Daudzi viņu atceras kā pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju un Atmodas laika simbolu. Šī būs iespēja uzzināt D. Īvāna skatījumu uz Latvijā notiekošiem procesiem ar tā laika un šīs dienas acīm. Būs iespēja uzzināt arī to, kā viņam izdevās 30 gadu vecumā sapulcināt domubiedrus un izglābt Daugavu no applūdināšanas, kā arī iepazīt viņu kā cilvēku, kurš dzīvo laukos, raksta grāmatas, kopj bites un ziemā peldas. S. Pilskalne atklāj, ka D. Īvāns ir ļoti pamatīgi izpētījis savas dzimtas vēsturi, kuru arī skarbi skārušas padomju laika represijas.     

Pasākumu kuplinās Kārķu tautas nama ansamblis “Baltie taureņi” un kapela “Radu būšana” no Lodes.

S. Pilskalne atgādina, ka 1949. gadā no 33 mājām Kārķu pagastā izsūtīja 99 cilvēkus, bet smago Golgāta ceļu izjutuši arī tie kārķēnieši, kurus deportācija skāra 1941. un 1946. gadā un vēl vairākos citos gados.

Novados