Aizvadīta Apes novada domes noslēdzošā sēde

2021.gada 28. jūnijā Apes tautas namā norisinājās kārtējā Apes novada domes sēde, kas Apes novada domes deputātiem savu pilnvaru laikā aizvadīta kā noslēdzošā.

Sēdes darba kārtībā tika izskatīti kārtējie 16 jautājumi, kā arī Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts  atskatījās uz Apes novadā divpadsmit gadu laikā paveikto, norādot, ka neskatoties uz to, ka esam maza pašvaldība, ir paveikt ļoti daudz. Veiksmīgi ir realizēti projekti, kā arī, rūpīgi ir plānoti izdevumi, lai katru gadu pašvaldība budžeta ietvaros varētu sekmēt vienmērīgu un ilgtspējīgu Apes novada kopējo un katras teritorijas attīstību.

Sēdē tika teikts paldies deputātiem par katru darbu, kas vairojis novada attīstību no 2017.gada līdz 2021.gadam. Arī iestāžu vadītāji sirsnībā pateicās novada domes vadībai un deputātiem par uzklausīšanu, ieinteresētību, līdzās būšanu un rūpēm visu šo gadu laikā.
Noslēgumā Jānis Liberts vēlēja jaunajā Smiltenes novadā būt saliedētiem, uz sadarbību vērstiem, lai kopīgiem spēkiem attīstītu visu novada teritoriju.

Jaunievēlētās domes  pirmā  sēde notiks 1. jūlijā plkst. 11.00, kurā tiks ievēlēts jaunais Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Jaunā deputātu sasaukuma pirmajai sēdei paredzēts nodrošināt tiešraidi Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā un sociālā tīkla facebook.com pašvaldības lapā.

Novados