Apes novadam paredzēto naudu pārdala starp Smiltenes un Alūksnes novadiem

Arvien biežāk ziņās izskan jēdziens – “deinstitucionalizācija”, arī “Ziemeļlatvijai” informējot sabiedrību par notikumiem Smiltenes novadā.

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū. Tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā, informē Labklājības ministrija.

Labklājības ministrija arī virza šo iekļaujošas sabiedrības veidošanas procesu, to īstenojot kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā un attīstot sociālo pakalpojumu sistēmu – grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas un tamlīdzīgi.

Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 2019. gadā projekta komanda kā prioritāti izvirzījusi cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, kuri atrodas valsts sociālās aprūpes centrā, pāreju uz dzīvi sabiedrībā.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros nesen notika Vidzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme,  tās laikā vadības grupa tika informēta, ka Apes novads atteicies veidot infrastruktūru DI projektā, tāpēc DI vadības grupa vienojās par Apes novadam paredzēto finanšu pārdali starp Smiltenes un Alūksnes pašvaldībām, jo indikatīvi tās būs pašvaldības, uz kurām pakalpojumu saņemt dosies Apes novada iedzīvotāji, informē Naula Dannenberga, sabiedrisko attiecību speciāliste projektā “Vidzeme iekļauj”. 

“Vidzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas priekšsēdētāja vietnieks un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Gints Kukainis (Smiltenes novada pašvaldības vadītājs – redakcijas piezīme) vērsa pašvaldību pārstāvju un projekta komandas uzmanību uz šā brīža situāciju Valsts kasē, norādot, ka izveidojusies rinda uz aizdevumiem paš­valdību investīciju projektiem, taču finanšu līdzekļi Valsts kasē ir izsmelti. Tas rada risku vairākām pašvaldībās nespēt izveidot plānoto infrastruktūru DI projekta ietvaros, jo pašvaldību budžetos nepieciešamo līdzekļu nav,” norāda N. Dannenberga.

Viņa arī piebilst, ka, neskatoties uz grūtībām, kas saistītas ar DI procesa ieviešanu, pašvaldības tomēr ir apņēmības pilnas veidot plānotos pakalpojumus, apzinoties projekta mērķa grupas vajadzības un atbalsta nepieciešamību.

Novados