Ar darbiem Grundzāles pagastā noslēgsies lauku ceļu pārbūves posms Smiltenes novadā

Šopavasar Smiltenes novada Grundzāles pagastā ir sākusies pašvaldības ceļa “Sijāri–Bērzkalni” pārbūve 1,26 kilometru garā posmā. Objektā strādā uzņēmums “Rubate”.

Tas ir ceturtais, vēl atlikušais objekts projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III kārta”, kas jāīsteno līdz šā gada 25. oktobrim.

Projektā ir iekļauti vēl trīs objekti: ceļa “Rūpnieki–Palejas” pārbūve 3,42 kilometru garumā Palsmanes pagastā, ceļa “Žubes–Kaikas” pārbūve 2,32 kilometru garumā Smiltenes pagastā un ceļa “Mežsargi–Abulas pļavas” pārbūve 1,75 kilometru garumā Blomes pagastā. Šie objekti  pabeigti jau 2019. gada nogalē.

Ceļu pārbūvei pašvaldība piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Smiltenes novada dome norāda, ka pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta trešajā kārtā tiek pārbūvēti pašvaldības grants ceļi bez cietā seguma Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos ar kopējo garumu 8,75 kilometri. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, bet grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas. 

Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka, piemēram, tagad pārbūvētā ceļa “Sijāri–Bērzkalni” posma tuvumā ir divas zemnieku saimniecības, vienai no tām ir lieli ražošanas apjomi, pa ceļu brauc smagā tehnika un piena mašīnas, savukārt ceļa segums intensīvai smagā transporta satiksmei nebija piemērots, tāpēc arī to tagad pārbūvē.

Projektam “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija” ceturtās kārtas nebūs, informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille. 

“Smiltenes novads ir izmantojis visu savu kvotu, kas bija paredzēta Lauku atbalsta dienestā. Gaidām nākamo Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu un skatīsimies, kādas programmas tajā būs paredzētas,” piebilst Ieva Dille.

Novados