Ar neticamu rezultātu noslēdzas labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”

2830, 68 eiro – ar šādu rezultātu aizvadītājā sestdienā, 1. jūnijā, noslēdzās labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”, kuras mērķis ir vākt ziedojumus Smiltenes novada bērniem ar veselības problēmām. Akcijas organizatori teic milzīgu paldies ikvienam, kurš atvēra savu balto, balto sirdi, lai palīdzētu mūsu novada mazajām sirsniņām, kam nepieciešama palīdzība! Kopā mēs varam izdarīt daudz! 

Savāktie līdzekļi būs pieejami Smiltenes novada ģimenēm bērna saslimšanas, slimības saasinājuma gadījumā vai ikdienas nepieciešamību un ārstēšanas nodrošināšanai. Ģimenes, kurām nepieciešama šāda veida palīdzība, aicinām vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā.

Līdzekļi labdarības akcijai tika vākti gada garumā, izvietojot ziedojumu kastītes pasākumos: koncertā “Balta, balta mana sirds” Launkalnes tautas namā, Smiltenes PII “Pīlādzītis” audzinātāju iestudējuma “Rīt Pifam dzimšanas diena” izrādēs, Grundzāles radošās apvienības “Prieks, kur Tu rodies?!” koncertā “Manas dzīves kino” un Vasaras sezonas atklāšanas lielkoncertā “Es stāvu stiebra zaļā kātā, man tikai ziedēšana prātā” Jāņukalna estrādē. Sirsnīgs paldies ikvienam pasākuma organizatoram, dalībniekam un ziedotājam! 

Sakām milzīgu paldies visiem, visiem kas ziedoja un atvēra savas baltās, baltās sirdis, lai šī akcija un noslēguma pasākums varētu notikt! 

PALDIES:

 • Īpašs paldies pasākuma dzinējspēkam - 
 • PII “Pīlādzītis” audzinātājām Ingunai Slapjumai un Guntai Mežulei un Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītājai Marutai Vīgantei,
 • Smiltenes novada bibliotēkai un bērnu apkalpošanas nodaļas vadītājai Sanitai Lārmanei,
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādei un Valkas daļas Smiltenes posteņa komandierim Renāram Žeļezkinam,

 • Smiltenes novada Pašvaldības policijai,
 • Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldei,
 • Smiltenes tehnikumam,
 • Smiltenes novada Sociālajam dienestam, īpaši, Anitai Šteinbergai,
 • Rotu meistarei Danai Zetmanei no “DDSisters”,
 • “SUP House” komandai,
 • Launkalnes pagasta bērnu vokālajam ansamblim “Blēņas” un vadītājai Signei Balterei,
 • Blomes pagasta bērnu vokālajam ansamblim “Mazā varavīksne” un vadītājai Artai Eglei,
 • visiem mazajiem solistiem – Teodoram, Paulai Emīlijai, Emmai, Sabīnei, Karlīnai Paulai, Evertam, Rūdim, Emīlijai Elzai, Danielai, Melānijai, Emīlijai Tīnai, Sofiai un Svenam,
 • Smiltenes novada karsēju komandai “Lukss” un vadītājai Kristiānai Vincjunai,
 • pasākuma vadītājai Madarai Vīksniņai,
 • čaklajiem palīgiem – Ingaram Veismanim, Andrim Jaunpetrovičam, Edija Krūmiņam, Laumai Šepterei, Santa Bērziņai, Elīnai Baranovskai, Montai Krūmiņai, Līgai Recebai un Viktorijai Pujiņai!


Īpašs paldies ikvienam, kas izgatavoja vai sagādāja mīļas, praktiskas un gardas preces labdarības tirdziņam “Labas lietas, lētas lietas - nāciet un pērciet!”, kā arī ziedotājiem! 

PALDIES:

 • Variņu pamatskolai, 
 • Launkalnes sākumskolas, 
 • bērnu un pieaugušo apģērbu uzņēmuma “TRU:DE”,
 • Smiltenes Mākslas skolai,
 • Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centram,
 • Smiltenes vidusskolas skolotājām – Lailai Zālītei, Ivetai Kalniņai, Ilzei Slapjumai, Anželai Mālkalnei,
 • Blomes pamatskolai, 
 • Grundzāles pamatskolai,
 • Turnas rokdarbniecēm – Anitai Āboliņai, Lailai Āboliņai, Līvijai Kreilei, Antonijai Sulai,
 • Smiltenes PII “Pīlādzītis”,
 • Palsmanes internātpamatskolai, skolotājām Vinetai Iņģistei un Aivai Ciemiņai,
 • Palsmanes pagasta PII,
 • Biedrībai “Smiltenes Pūra lāde”,
 • SIA “SB Ziedu dizains” – Solvitai Bāliņai,
 • Anetes Zariņas vecākiem,
 • Agneses Krūzītes vecākiem,
 • Ingrīdai Ērglei,
 • Maijai Mieriņai,
 • TLMS “Smiltene”,
 • Palsmanes māmiņu klubam,
 • Haku ģimenei,
 • Smiltenes vidusskolas 4.b klasei un audzinātājai Intai Purgalei,
 • Lindas Reinsones ģimenei,
 • Duku un Freimaņu ģimenēm,
 • Bērziņu ģimenei!


Paldies ikvienam ziedotājam un pasākuma atbalstītājam!

RE, CIK MŪSU IR DAUDZ! CIK DAUDZ BALTU, BALTU SIRŽU MUMS APKĀRT! 


Pasākums tiek finansēts no Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā ", projekta "Pasākums ģimenēm un bērniem “Balta, balta mana sirds”" ietvaros. 


Novados