Arī Smiltenes pašvaldībai ir iespēja ar ERAF atbalstu uzlabot pašvaldību ēku energoefektivitāti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi  13 pašvaldības  pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ceturtajā kārtā šim mērķim no ERAF paredzēti vairāk nekā 5 miljoni eiro.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, ceturtajā projektu atlases kārtā uzaicinātas pieteikties Balvu novada, Daugavpils pilsētas, Gulbenes, novada Jelgavas pilsētas, Liepājas pilsētas, Limbažu novada, Līvānu novada, Rēzeknes pilsētas, Saldus novada, Smiltenes novada, Talsu novada, Tukuma novada un Ventspils pilsētas pašvaldības. 

Pašvaldības saskaņā ar to attīstības programmu energoefektivitātes paaugstināšanai var veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas. 

Pašvaldību projektu koncepti un tiem paredzētais finansējuma apjoms ir noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu. Maksimālais ERAF atbalsts projekta īstenošanai šajā atlases kārtā ir līdz 500 000 eiro. Kopējās ERAF investīcijas ceturtajā projektu atlases kārtā ir 5 003 379 eiro, kas veidojušās no neizmantotā finansējuma programmas iepriekšējās atlases kārtās. No ES fondu līdzekļiem tiks segtas līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 23. novembrim.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros.

Novados