AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Valkas, Strenču un Smiltenes novadā

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” Valkas, Strenču un Smiltenes novadā šogad kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 21 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 28 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 18 transformatoru apakšstacijas. Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 871 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairākiem tūkstošiem klientu.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Strenču novadā, AS “Sadales tīkls” novada teritorijā elektrotīkla rekonstrukciju šogad veica Strenčos, Plāņu un Jercēnu pagastā. Visu plānoto objektu izbūve jau ir noslēgusies. Strenčos šogad veikta zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) elektrolīniju rekonstrukcija un kopumā pilsētas teritorijā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,1 km garumā. Darbs veikts Stacijas, Baznīcas, Ugunsdzēsēju un Beverīnas ielu apkaimē. Plāņu pagastā pie īpašuma “Leimaņi” šogad izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, savukārt Jercēnu pagastā elektrotīkla pārbūve veikta starp Jēņiem un Jercēniem, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija rekonstruēta 1,5 km garumā. Elektrolīnija 700 m garumā pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko izraisa stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars. Vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas dos iespēju uzņēmuma personālam attālināti vadīt elektrotīklu un nepieciešamības gadījumā veikt elektrolīniju pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija.

Valkas novadā šogad AS “Sadales tīkls” veic gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi. Zvārtavas pagastā elektrotīkla rekonstrukcijas darbs vēl turpinās. Viens no projektiem realizēts starp Jaunāmuižu un Kaģuciemu, kur veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,2 km garumā. Darbs vēl turpinās Krustkalnu apkaimē, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un tiek veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 900 m garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, lai pasargātu elektrotīklu no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes, kā arī lai samazinātu elektroapgādes traucējumu skaitu, ko izraisa stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai ieķēries zars. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ērģemes pagastā, no Vīganiem līdz Diļiem veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,3 km garumā. Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,3 km garumā arī Vijciema pagasta centrā. Apjomīga elektrolīniju pārbūve norisinās Kārķu pagastā, kur no Piksāriem līdz Viļņiem vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek rekonstruēta 3,7 km garumā un norit divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. 1,5 km garš gaisvadu elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Valkā, Kūru, Dārziņa un Semināra ielā veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1 km garumā, bet Valkas pagasta teritorijā, pie Jaunruķeļiem, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 900 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,1 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

Elektrotīkla pārbūve šogad veikta arī Smiltenes novadā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Smiltenes pagasta iedzīvotājiem, šogad pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” realizēja trīs projektus. Vieļēnu apkaimē vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 1,8 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,5 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, savukārt Jaunbulskas apkaimē vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,2 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla pārbūve noslēgusies arī Variņu pagastā, kur AS “Sadales tīkls” šogad veica zemsprieguma elektrolīniju pārbūvi 3,9 km garumā un izbūvēja jaunu transformatoru apakšstaciju. Darbs veikts pie Lejasūdrupes un Variņos, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti 50 AS “Sadales tīkls” klientiem. Grundzāles pagastā pie Lejaskraukļiem veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, savukārt Blomes pagastā atjaunota 400 m gara vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, zemsprieguma elektrolīnija rekonstruēta 900 m garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Palsmanes pagastā pie Cepļiem šogad norisinājās vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcija, kuras ietvaros 2,6 km garš elektrolīnijas posms pārbūvēts par kabeļu līniju un rekonstruēta transformatoru apakšstacija. Arī Launkalnes pagastā šogad veikta vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve, kas nodrošina elektroapgādi vairākiem simtiem klientu. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 6,7 km garumā un 3,1 km garš elektrolīnijas posms pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Projekta ietvaros zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 800 metru garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Darbs norisinājās no autoceļa A2, pie Krūklantiem, līdz Lizdoles ezeram. 

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” šajos novados realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

Novados