Atkal izsolīs ražošanas ēku Smiltenē

Smiltenes novada dome kārtējo reizi izsolē piedāvās savu īpašumu – rūpnieciskās ražošanas ēku un zemi Smiltenē, Limbažu ielā 8.

Iepriekšējās divās reizēs neviens pretendents nepieteicās.

Mutiskā izsole notiks 21. februārī. Pašvaldība atkal ir samazinājusi nomas objekta nosacīto nomas maksu un izsoles sākuma cenu, kas tagad ir 1600 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Pirmajā piedāvājumā tie bija  3643,75 eiro, otrajā – 2000 eiro.

 Investīciju objekts sastāv no ražošanas ēkas jaunbūves, ar ēku saistītas brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģētiem laukumiem.

Objekta iznomāšanas termiņš ir 12 gadi no nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomniekam būs jāievēro iznomāšanas nosacījumi, piemēram, līdz 2023. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 tūkstošu eiro vērtībā un jāizveido ne mazāk kā divas jaunas darba vietas.

Novados