Atrasta 44 gadus sena Bilskas ciemata apbūves skice

Laikraksts ir viens no vēstures lieciniekiem, un izrādās, ka tikpat interesanti, kā pāršķirstīt jaunības dienu fotoalbumus, ir arī ieskatīties avīžu lappusēs. Pie šāda secinājuma nonākusi Bilskas bibliotēkas vadītāja Malda Pabērza.

Kopš janvāra vadītāja bibliotēkas kāpņu telpā pie sienām liek iepriekšējo gadu attiecīgā mēneša publikācijas par Bilskas pagastu, ko ar interesi pēta apmeklētāji. Pagājušajā nedēļā bilskēniešus pārsteidza vēl kas – tīrot noliktavu pagasta pārvaldes ēkā, tās darbiniece Regīna Čerņakovska atradusi pēc Valkas rajona kolhoza «Druva» pasūtījuma radīto ciemata apbūves skici.

«Tas ir neparasts atradums – 1976. gadā izstrādātais Bilskas centra teritoriālais plānojums, kurā bija paredzēta daudzstāvu māju būvniecība, ugunsdzēsības ūdensbaseins, veļas žāvēšanas laukums, badmintona vai volejbola laukums, ēdnīca, kafejnīca un vēl daudzas citas ēkas un vietas. Dokuments vēl kārtīgi jāizpēta, bet jau tagad redzams, kā dabā daudz kas atšķiras. Arī šo plānojumu noteikti atrādīsim bibliotēkas apmeklētājiem, vienīgi jāizdomā, kā to pasniegt,» stāsta Bilskas bibliotēkas vadītāja M. Pabērza. Pēc  Valkas rajona kolhoza «Druva» pasūtījuma skici veidojis Latvijas Kolhozu projektēšanas institūts.

To, kā dzīve ritējusi pirms pieciem, desmit gadiem un senāk, ar ko nodarbojušies vietējie ļaudis un ko tie sasnieguši, un kas dažādos laika posmos ir bijis aktuāls, – visu ir interesanti apskatīt šodien. «Iepriekšējā ziemā meklēju informāciju, pāršķirstot vecos preses izdevumus. Apjautu, ka pati ar lielu interesi pārlasu, kas kādreiz par pagastu ir rakstīs avīzēs, lielākoties tā ir «Ziemeļlatvija». Citu mēnesi notikumu ir vairāk, citu mazāk. Oktobrī izliktas nedaudz vairāk kā 15 publikācijas. Iedzīvotāji visvairāk pētīja Aivara Zilbera 2004. gadā rakstīto par Bilskas pamatskolas 4. klases skolēniem «Radošajā darbā izmanto dabas materiālus». Fotogrāfijā redzamie bērni šobrīd ir pieauguši. Man pašai visvairāk patīk pārlasīt par Bilskas darbaļaudīm deviņdesmitajos gados, tikpat interesanti ir atskatīties uz to, kā gadu laikā ir labiekārtota Bilskas ezermala. Pagasts noteikti ne tikai mainās, bet arī attīstās,» stāsta M. Pabērza.
Pagastos bibliotēkas allaž kalpojušas par vietu, kur satiekas vietējie. Kopš «Covid-19» pandēmijas sākuma šajā pavasarī, bibliotēkas apmeklētāju skaits ir samazinājies. «Īpaši to varēja izjust, kad vasarā atsākām apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Daudz mazāk nāk bērni. Iespējams, tas saistīts ar strauji augošo «Covid-19» infekcijas statistiku. It kā cilvēki bija nocietušies apmeklēt sabiedriskas vietas un pasākumus, bet pēdējās dienās, raugoties rādītājos, sāk satraukties, un tas ir jūtams,» teic Bilskas bibliotēkas vadītāja.
Viņa atgādina, ka lasītājiem uz māju ir iespēja paņemt ne tikai grāmatas, bet arī galda spēles bērniem. Tāda iespēja senāk nebija.

Novados